รอบรั้วการศึกษา

ม.อ. ผนึกกำลัง สว. และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด

เมื่อ: 17:16 น. 28 ธ.ค. 63   3105 ครั้ง

ม.อ. ผนึกกำลัง สว. และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด หนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

( 28 ธ.ค. 63) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกกำลังสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด และบริษัทมาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์” โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ดร.นำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายจิระพล หิรัญรัตน์ กรรมการ บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัดตลอดจนคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ผลงานและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้คณะผู้วิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีกำลังใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนักวิจัยที่มีศักยภาพทางวิชาการในหลายด้าน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้นสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวว่า ทางคณะมีโอกาสได้รับทราบถึงความพยายามในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือสังคม ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ทางคณะมีความยินดียิ่งที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยแก้ปัญหา พร้อมทั้งผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้นวัตกรรมดีๆ ที่พัฒนาและคิดค้นโดยคนไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามระยะเวลาอันจำกัด ได้นำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาช่วยเหลือคนไทย ช่วยเหลือเพื่อนบ้านประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19ให้สถานการณ์ดีขึ้น

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยอยู่จำนวนมาก มีองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทั้งงานวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจำนวนมาก และยังได้รับความร่วมมือกับทางภาคเอกชน จึงทำให้ผลงานวิจัย นวัตกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เมื่อเกิดสถานการณ์โรค COVID-19 ขึ้นทำให้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการสนันสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนักวิจัย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล และทีมวิจัย ให้เข้าไปร่วมพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 กับทาง บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จนประสบความสำเร็จได้รับ อย. พร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย สนับสนุนนักวิจัย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัย เข้าร่วมพัฒนา เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อให้ได้กรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง ร่วมกับทาง บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผ่านแผนงานการให้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ PSUIT ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน จนประสบความสำเร็จได้

คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 เบื้องต้นมีประสิทธิภาพในการคัดกรอง ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ใช้เวลา 10 -15 นาที อาศัยหลักการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี ตรวจหาแอนดติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ในพลาสมาและซีรั่มของเลือด ผลิตภายใต้ มาตรฐาน ISO13485 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นที่เรียบร้อย ด้วยค่า Sensitivity 96%, Specificity 98% และ Accuracy 97.6% อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองยังคงมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ร่วมกันต่อไป

ดร.นำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA เป็นเครื่องที่ใช้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง นั่นคือ กรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์ ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง โดยอาศัยน้ำและเกลือนำมาผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะของทาง KIKOWA ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการควบคุมคุณภาพของเครื่องผลิตและน้ำยาฆ่าเชื้อแบบ Real time โดยใช้เทคโนโลยี IOT สามารถผลิตน้ำยาได้รวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และตัวเครื่องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลหลังการขาย เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


 
เมื่อ: 17:16 น. 28 ธ.ค. 63   3105 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย
ม.อ.เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19
​อุทยานวิทย์ฯ จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง”
ม.อ.ยกระดับความเป็นนานาชาติและดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1701 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1501 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1398 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1397 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1336 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1127 ครั้ง
 7. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 8. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1070 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1039 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง