รอบรั้วการศึกษา

ม.อ. ผนึกกำลัง สว. และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด

เมื่อ: 17:16 น. 28 ธ.ค. 63   2695 ครั้ง

ม.อ. ผนึกกำลัง สว. และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด หนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

( 28 ธ.ค. 63) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกกำลังสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด และบริษัทมาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์” โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ดร.นำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายจิระพล หิรัญรัตน์ กรรมการ บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัดตลอดจนคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ผลงานและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้คณะผู้วิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีกำลังใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนักวิจัยที่มีศักยภาพทางวิชาการในหลายด้าน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้นสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวว่า ทางคณะมีโอกาสได้รับทราบถึงความพยายามในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือสังคม ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ทางคณะมีความยินดียิ่งที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยแก้ปัญหา พร้อมทั้งผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้นวัตกรรมดีๆ ที่พัฒนาและคิดค้นโดยคนไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามระยะเวลาอันจำกัด ได้นำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาช่วยเหลือคนไทย ช่วยเหลือเพื่อนบ้านประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19ให้สถานการณ์ดีขึ้น

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยอยู่จำนวนมาก มีองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทั้งงานวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจำนวนมาก และยังได้รับความร่วมมือกับทางภาคเอกชน จึงทำให้ผลงานวิจัย นวัตกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เมื่อเกิดสถานการณ์โรค COVID-19 ขึ้นทำให้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการสนันสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนักวิจัย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล และทีมวิจัย ให้เข้าไปร่วมพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 กับทาง บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จนประสบความสำเร็จได้รับ อย. พร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย สนับสนุนนักวิจัย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัย เข้าร่วมพัฒนา เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อให้ได้กรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง ร่วมกับทาง บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผ่านแผนงานการให้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ PSUIT ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน จนประสบความสำเร็จได้

คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 เบื้องต้นมีประสิทธิภาพในการคัดกรอง ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ใช้เวลา 10 -15 นาที อาศัยหลักการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี ตรวจหาแอนดติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ในพลาสมาและซีรั่มของเลือด ผลิตภายใต้ มาตรฐาน ISO13485 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นที่เรียบร้อย ด้วยค่า Sensitivity 96%, Specificity 98% และ Accuracy 97.6% อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองยังคงมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ร่วมกันต่อไป

ดร.นำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA เป็นเครื่องที่ใช้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง นั่นคือ กรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์ ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง โดยอาศัยน้ำและเกลือนำมาผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะของทาง KIKOWA ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการควบคุมคุณภาพของเครื่องผลิตและน้ำยาฆ่าเชื้อแบบ Real time โดยใช้เทคโนโลยี IOT สามารถผลิตน้ำยาได้รวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และตัวเครื่องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลหลังการขาย เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


 
เมื่อ: 17:16 น. 28 ธ.ค. 63   2695 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ.มอบหมายเอกชนมืออาชีพ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เอกชนผนึก ม.อ.ลงทุน 5 พันล้าน สร้างโรงงานถุงมือยางพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” พื้นที่ส่วนขยายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เมื่อ: 20:27ข่าวสารบ้านเรา
​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
เมื่อ: 11:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา
ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
เมื่อ: 10:11ข่าวสารบ้านเรา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5931 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3006 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2721 ครั้ง
 4. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2610 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2467 ครั้ง
 6. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2448 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2383 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2353 ครั้ง
 9. ชาวเทพา เฮรับปีใหม่ นิพนธ์ เปิดการสัญจรชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนจากสะพานขาดช่วงอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
  1900 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
  1876 ครั้ง
 1. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 2. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง
 4. ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
  0 ครั้ง
 5. ​1 นายก+ 4 ว่าที่สจ.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสงขลา
  0 ครั้ง
 6. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 7. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 8. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 9. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง
 10. "จุรินทร์" นำทีมลงชายแดนใต้มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม พร้อมติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา
  0 ครั้ง