รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.ผนึกกำลังกรรมการอิสลามสงขลา ร่วมพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล

เมื่อ: 17:34 น. 10 มี.ค. 64   1183 ครั้ง

สถาบันฮาลาล ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรระยะสั้น


(10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ

โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ

สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

 
เมื่อ: 17:34 น. 10 มี.ค. 64   1183 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
​สงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยนำพืชกระท่อมพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ ใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด
​ม.อ.จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” จากตลาดออนไลน์สู้โควิดสู่การรวมตัวที่เข้มแข็ง
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1361 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1097 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1005 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  821 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  788 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  694 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  690 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  677 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  629 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  606 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง