รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” จากตลาดออนไลน์สู้โควิดสู่การรวมตัวที่เข้มแข็ง

เมื่อ: 14:52 น. 18 มี.ค. 64   1740 ครั้ง

เริ่มแล้ว “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบาย อว. ขับเคลื่อนความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ขนผู้ประกอบการเด่นๆ มาออกบูธจำหน่ายสินค้า พร้อมการแนะนำหน่วยงานต่างๆในม.อ. 18-21 มีนาคม 64 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่


(18 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา Mr. Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุงใหญ่สหพันธรัฐมาเลเซีย จังหวัดสงขลา นายสวัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขา - ภาคใต้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งกลุ่มตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เมื่อเดือนเมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และผู้มีอุปการคุณ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ หรือ University as a Marketplace และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปัจจุบันตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เติบโตมีสมาชิกกว่า 50,000 คน เป็นตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2564 ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ สเตชั่น ซีสเต็ม, บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), Weparty Ballloon และ บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกในกลุ่ม “PSU Bazaar” จำนวน 42 ร้าน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสาธิตทำอาหาร “Enjoy Fusion Food” โดย นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (หมอบอส) MasterChef UK Finalist 2018 Talk show : “ถ่ายภาพยังไงให้ปัง พร้อมโพสต์” โดย คุณณรงศักดิ์ สุริยาวรกุล (เอก ร้อยลี้) ช่างภาพชื่อดังของจังหวัดสงขลา Talk show : “How to Live” โดยคุณมักกียะห์ แซมะแซ (ก๊ะฟาร์) ร้าน Makee Shop และ คุณธวัชชัย แก้วเอี่ยมสุข เจ้าของร้านผ้าชัย PATAE Gallery และ Talk show : “Proud to TIKTOK” โดย ดร.สิรวิชญ์ อินธิโสภณพิศาล สุดยอดครูดีเด่นบน TikTok (English With AJ ICE) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

Talk show “สืบ (เสาะ) shopping สไตล์หมอพรทิพย์” โดย แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ Talk show : “ร้านดังทำไง ให้ได้ใจนักรีวิว” โดยคุณกรวรรณ ภูธิวัฒน์ คุณบูคอรี อีซอ เจ้าของเพจแวรุงไปไหน และคุณนราทิพย์ เพชรตรี คุณนิพัทธ์ กูลเกื้อ เจ้าของเพจนายรีวิว Talk show : “Global life อินเตอร์ไว้ไม่ตกเทรนด์” โดย คุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) และ Talk show จากนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในสังคม ภายใต้แนวคิดอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “Explore Commit Discover ค้นหา มุ่งมั่น ค้นพบ”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันฮาลาล สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมการเปิดตัวศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (GACC – Global Affairs and Corporate Communication Center) หน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ ได้แก่ งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมช่องทางการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Connext และ PSU broadcast อีกด้วย


 
เมื่อ: 14:52 น. 18 มี.ค. 64   1740 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
​สงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยนำพืชกระท่อมพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ ใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด
​ม.อ. ร่วมกิจกรรม ‘พาดาวหามาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์’ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1361 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1098 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1006 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  821 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  788 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  694 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  691 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  677 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  629 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  606 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง