Gimyong Style

แนะนำวิธีการใช้งาน Applications สำหรับจองคิวต่อใบอนุญาตขับขี่

เมื่อ: 16:07 น. 22 มี.ค. 64   575 ครั้ง

ใบขับขี่หมดอายุกันหรือยัง ถ้าหมดอายุแล้ว จะเดินดุ่ม ๆ ไปที่สำนักงานขนส่ง เพื่อยื่นขอต่อใบอนุญาตเลยไม่ได้แล้วนะ

ในยุคที่โควิด-19 กำลังกรุ่น ๆ อยู่ ต้องจองคิวผ่าน Applications ก่อน

หลายคนรู้ หลายคนไม่รู้ วันนี้จะแนะนำวิธีการจองคิวต่อใบขับขี่ให้แบบทีละขั้นตอน

เริ่มจาก ต้องดาวน์โหลดแอพมาก่อน

หน้าตาเป็นแบบนี้ ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

พอได้แอพตัวนี้มาแล้ว ก็กดเข้าไป เลือกภาษา และ กดยืนยัน


จากนั้น เลือกว่าจะเข้าใช้งานด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต


ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง


เลือกสำนักงานขนส่งที่สะดวก

จากนั้น เลือกประเภทงานรับบริการ ซึ่งก็คือ งานใบอนุญาต

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

จากนั้น เลือกวันที่สะดวกไปรับบริการ

เลือกช่วงเวลาที่จะเข้ารับบริการ และ กดยืนยัน


มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ประกอบการเข้ารับบริการ อ่านและเตรียมให้พร้อม

เสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้ Applications สำหรับจองคิวทำใบขับขี่แล้ว อย่าลืมไปตามนัดหมาย หากเลยเวลาที่กำหนด ถือว่าการจองคิวเป็นโมฆะ หากมีความประสงค์จะต่อใบอนุญาต

ต้องจองคิวใหม่ โดยทำตามขั้นตอนตั้งแต่แรก

 
เมื่อ: 16:07 น. 22 มี.ค. 64   575 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา