ปลูกคะน้าแล้วเจอเพลี้ยอ่อน


17 มิ.ย. 2564

หากปลูกผักแบบปลอดสาร ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืช ก็จะเจอหนอนแมลงมารบกวนไม่หยุดหย่อน หนึ่งในปัญหาที่พบได้แทบทุกระยะ คือ เพลี้ยอ่อน สัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่ทะลุตาข่ายเข้ามาแปลงผัก เกาะดูดกินน้ำเลี้ยง จนผักแคระแกรนไม่่เจริญเติบโต นอกจากนี้เพลี้ยอ่อนจะยิ่งเพิ่มทวีคูณจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่รีบกำจัดไม่นานเพลี้ยจะขยายเผ่าพันธุ์นับล้านตัว มาดูดกินผักเราอย่างน่าอัศจรรย์

หลังจากที่ทดลองหลายสูตร เราก็พบวิธีกำจัดเพลี๊ยอ่อนรวมทั้งมดได้อยู่หมัด จนเพลี๊ยหรือมด ไม่ใช้ปัญหาอีกต่อไป เป็นวิธีธรรมชาติที่ผู้สนใจสามารถทำได้เอง ปลอดภัยต่อคน ต่อผัก ต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนต่อไป เรากำลังหาวิธีป้องกัน ที่จะไม่ให้เพลี้ยอ่อน เข้ามาป้วนเปี้ยนในแปลงผักเรา ไว้หาวิธีเจอจะรีบนำเสนอให้รับทราบกันต่อไป