เมืองใหม่ 3 เพาะฟ้าทะลายโจรไว้เป็นส่วนกลางเพื่อสู้โควิด ครั้งที่ 2


11 ก.ค. 2564

เริ่มอีกแล้วปฎิบัติการปลูกสมุนไพรรักษาโรคของหมู่บ้านเมืองใหม่ 3 โดยกลุ่ม "เกษตรกลางเมือง" หลังจากช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้ว ทางกลุ่มเคยเพาะฟ้าทะลายโจรแจกชาวโซเชียล ปีนี้โควิดระบาดหนักเดิม ถึงแม้ในหมู่บ้านเมืองใหม่ 3 จะมีการปลูกฟ้าทะลายโจรแซมพืชผักสวนครัวไว้หลายสิบต้นแล้วก็ตาม แต่เพื่อความไม่ประมาท ทาง "กลุ่มเกษตรกลางเมือง" เลยปลูกฟ้าทะลายโจรเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง เผื่อคนในหมู่บ้านได้นำไปรักษา/บรรเทาอาการไข้หวัด และโควิด

ครั้งนี้ทางกลุ่มได้นำต้นที่งอกจากการหว่านเมล็ด มาปลูกในกระถางเลย เพราะได้ต้นฟ้าทะลายโจรที่โตระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งเร็วกว่าการนำเมล็ดมาเพาะใหม่ โดยคาดว่าเดือนหน้าถ้าจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถเด็ดใบมาทานได้บ้างแล้ว