รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19

เมื่อ: 18:19 น. 2 ก.ย. 64   1033 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาลออนไลน์ 2564 (WORLD HAPEX ONLINE 2021) ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจด้านสินค้าและบริการฮาลาลในยุค COVID – 19 กระตุ้นนักวิจัย นักวิชาการ ภาครัฐ และผู้ประกอบการฮาลาลให้รับรู้แนวทางการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และประธานฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ม.อ. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 ถ่ายทอดสดผ่านเพจ : World HAPEX

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยต้องแสวงหาตลาดใหม่ๆ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างโอกาสในวิกฤติ ซึ่งตลาดฮาลาลเป็นตลาดในอนาคต ในปี 2563 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่าสูง 48 ล้านล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 16.8 ล้านล้านบาท และคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 68 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า และจะเติบโตยิ่งขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ 5 จังหวัดชายแดนใต้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่สามารถป้อนสู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก

ด้าน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า “ฮาลาล” เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศักยภาพสูงในการสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในประเทศ พร้อมกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชน ปัจจุบันประชากรมุสลิมมีจำนวนกว่า 2,000 ล้านคนของประชากรโลก ตลาดอาหารฮาลาลจึงเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก และปัจจุบันไทยมีบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลประมาณ 5,000 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรองฮาลาลมากกว่า 160,000 รายการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพสินค้าฮาลาล มีสถาบันฮาลาลเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านฮาลาลมาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อจากผู้บริโภคชาวมุสลิมในสถานการณ์โควิด-19 และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดตลาดทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ของสินค้าฮาลาลในอนาคตอีกด้วย

ขณะที่ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี กล่าวว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฮาลาลไทยในยุค COVID – 19 : โอกาสและความท้าทาย (Halal Thailand in COVID – 19 : Opportunities and Challenges)” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฮาลาลกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ (MOU) การปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลไทยในยุค COVID-19 : โอกาสและความท้าทาย การเสวนา “บทบาทของหน่วยงานด้านฮาลาลในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 : โอกาสและความท้าทาย” ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาอาหรับ การเสวนา “มาตรฐานตอยยีบันเพื่อสุขภาพและโภชนาการในมุมมองของอิสลามและวิทยาศาสตร์การแพทย์” การบรรยาย “แนวทางการรับรองมาตรฐานฮาลาลในยุค COVID - 19” การเสวนา “การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในยุค COVID - 19” การเสวนา “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เรียน 4 เดือน จบแล้วมีงานทำ” ตลอดจนการนำเสนอสินค้าออนไลน์จากกลุ่ม PSU HALAL Market ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 900 ราย ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องแต่งกาย และบริการฮาลาลอีกด้วย

 
เมื่อ: 18:19 น. 2 ก.ย. 64   1033 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย
​อุทยานวิทย์ฯ จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง”
ม.อ.ยกระดับความเป็นนานาชาติและดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก
​เภสัช ม.อ. ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1702 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1505 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1402 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1401 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1340 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1131 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1104 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1073 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1042 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง