รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย

เมื่อ: 17:02 น. 10 ก.ย. 64   528 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่ความเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย และจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชนเมือง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนาม นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64


รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์พันธกิจเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากล สร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ครอบคลุมการดูแลต่อเนื่องทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ preaging การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการดูแลและรองรับสังคมสูงวัย มีการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย (Center of Excellence in Geriatrics) ดำเนินการด้านวิจัย บริการวิชาการ และบูรณาการกับการเรียนการสอนในการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง ฟื้นฟู เสริมระบบบริการภาครัฐ เสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต มีการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถต่อเนื่อง ระบบฐานข้อมูลรองรับการดูแลต่อเนื่อง (Continuous care) ระบบริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless Care) และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี กล่าวว่า ยินดีที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นถึงโอกาสของความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และนวัตกรรมเพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน รองรับสังคมสูงวัย และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายชุมชนของเทศบาลนครหาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนร่วมพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการระบบสุขภาพของชุมชนเมือง

นางสาววโรชา ศรีเจริญ กล่าวว่า สำนัก 3 ได้สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของเครื่องมือทางวิชาการ คู่มือประกอบการทำงาน การพัฒนาระบบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (RECAP และ TCNAP) และมีหลักสูตรในการพัฒนาผู้นำชุมชนท้องถิ่น มีเครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง เครือข่ายนักวิชาการที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และ อปท.เครือข่าย ตลอดจนการสนับสนุนสถาบันวิชาการให้เป็นคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการสร้างเครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนท้องถิ่น และการขยายผลผ่านงานทางวิชาการ สสส. โดย สำนัก 3 จึงเห็นโอกาสในการร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และนวัตกรรมเพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน รองรับสังคมสูงวัย และยกระดับเทศบาลนครหาดใหญ่เป็น “ศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน เขตเมือง” ต่อไป

 
เมื่อ: 17:02 น. 10 ก.ย. 64   528 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​43 ชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ รับมอบธงฟ้า "ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19"
​เปิดตัว Hatyai Sandbox Plus ดึงร้านอาหารนำร่องเป็นสถานที่ปลอดภัยคนปลอดภัย
ม.อ.เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19
​อุทยานวิทย์ฯ จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง”
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1702 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1508 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1404 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1403 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1343 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1133 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1106 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1100 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1076 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1045 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง