รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อ: 16:34 น. 15 ก.ย. 64   149 ครั้ง

มรภ.สงขลา เดินหน้าโครงการชุมชนต้นแบบยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนเกาะแต้ว ปีที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับระบบนิเวศวิศวกรรม ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สนองพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกันจัดสรุปผลโครงการชุมชนต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนเกาะแต้ว ปีที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมกับระบบนิเวศวิศวกรรม เพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.เกาะแต้ว ซึ่งเป็นโครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 โดย ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.คุลยา ศรีโยม รองคณบดี พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี และ ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากร นางสาวเกศสุพร มากสาขา นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ นางนันทิกา หมานโต๊ะเหม นางสาวอัจฉรา แซ่บ้าง และทีมผู้จ้างงานภายใต้โครงการ U2T ตลอดจน นายไกรสร พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสเดียวกันนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำโดย ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ของทางคณะฯ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ร่วมลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการฯ ว่า มรภ.สงขลา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ ต.เกาะแต้ว เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรยังประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ทางคณะฯ จึงจัดทำโครงการนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยยกระดับการเพาะปลูก การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในลักษณะการดำเนินการแบบบูรณาการโครงการในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาจากเกษตรกรในชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอยู่แล้ว ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพบว่าเกษตรกรยังประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นชุมชนต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตในลักษณะการดำเนินการแบบบูรณาการโครงการ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวเสริมว่า ในส่วนความรับผิดชอบของทางคณะฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทำนาหมุนเวียน การรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง การปลูกพืชหลังนา การอนุรักษ์วิธีการเก็บเกี่ยว และการนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้สถานที่จริงของชุมชน ในการทำโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยมีหมู่ 6 และ หมู่ 7 เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในการถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีต่อไป

 
เมื่อ: 16:34 น. 15 ก.ย. 64   149 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
เมื่อ: 21:01ข่าวสารบ้านเรา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1702 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1504 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1401 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1400 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1338 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1129 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1102 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1072 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1041 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง