รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ. มุ่งพัฒนางานวิจัยกระท่อมเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม

เมื่อ: 09:47 น. 20 ก.ย. 64   1113 ครั้ง

ม.อ. มุ่งพัฒนางานวิจัยกระท่อมเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ นักวิจัยประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมแถลงข่าว “ม.อ. นำร่องพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อคนไทย” และ “การประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1” หลังมีการประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดให้พืชกระท่อมไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 สร้างความสนใจแก่ประชาชนรวมถึงวงการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : @psuconnext เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และมีนักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้า ทำงานวิจัยทางด้านพืชกระท่อม ตั้งแต่ปี 2546 และได้สั่งสมองค์ความรู้อย่างมากมายและเป็นหลักในการพัฒนาต่อยอดพืชกระท่อม เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนา และเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาพืชกระท่อม โดยได้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องกระท่อม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในเรื่องพืชเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เราพร้อมที่จะให้ประชาคมภายนอกได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะทำหน้าที่ของการเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาทุกองค์ความรู้ และช่วยเหลือสังคมในทุกด้านต่อไป ซึ่งถึงแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้มีการครอบครอง ซื้อ/ขาย หรือนำมาบริโภคได้อย่างเสรีแล้ว แต่ยังคงมีข้อห้ามที่ผู้นำไปใช้ต้องศึกษาอย่างระมัดระวัง และควรต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านพืชเสพติด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลชุมชน ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการกลั่นกรองเบื้องต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านพืชเสพติด เพื่อดำเนินการวางแนวทางความร่วมมือด้านพืชกระท่อมร่วมกับชุมชนและสังคม เมื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือเอกชน มีความประสงค์ในการพัฒนาพืชกระท่อม ปลูก ผลิตเป็นพืชเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย สามารถแจ้งความต้องการผ่านคณะหน่วยงานใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย ทุกความต้องการของท่านจะถูกส่งต่อมายังคณะกรรมการฯ เพื่อดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการรวมองค์ความรู้และนักวิชาการด้านพืชกระท่อมในประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างฐานการส่งออกพืช “กระท่อม” ไปสู่สายตาประชาคมทั่วโลก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคมได้ตามเป้าหมายของประเทศในอนาคต

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0 7428 6964 หรือ https://rdo.psu.ac.th/

 
เมื่อ: 09:47 น. 20 ก.ย. 64   1113 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
​ เปิดตัวหนังสือ “นกใน ม.อ. และเขาคอหงส์” และ “ค้างคาวใน ม.อ. และเขาคอหงส์”
​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย
ม.อ.เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 20:44ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อ: 20:37ข่าวสารบ้านเรา
​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
เมื่อ: 09:52รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เมื่อ: 18:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  17326 ครั้ง
 2. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  2362 ครั้ง
 3. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2204 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  2060 ครั้ง
 5. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1837 ครั้ง
 6. ​"นิพนธ์" ตรวจความคืบหน้างานสร้างสระว่ายน้ำสนามติณฯ โชว์ศักยภาพพร้อมจัดกีฬานานาชาติ
  1745 ครั้ง
 7. ​กูรูประกันภัย ตอน สำนักพ่อกู
  1689 ครั้ง
 8. เลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย. 92 อบต.ในสงขลา อำเภอไหนมีกี่แห่งไปส่องกัน
  1658 ครั้ง
 9. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  1599 ครั้ง
 10. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1590 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 2. ​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
  0 ครั้ง
 3. ​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  0 ครั้ง
 5. เทคโน’อุต-ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกกำลังปั้นตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกาะแต้ว
  0 ครั้ง
 6. 25 ต.ค.64 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
  0 ครั้ง
 7. มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด
  0 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโล
  0 ครั้ง
 9. “เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10
  0 ครั้ง
 10. ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง