รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เดินเกมรุก ฟังเสียงพ่อเมือง-หอการค้า เตรียมปั้นบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น

เมื่อ: 09:58 น. 29 ธ.ค. 58   1218 ครั้ง

นายกสภา นำทีมผู้บริหาร มรภ.สงขลา เดินสายรับฟังความเห็นพ่อเมืองควบคู่หอการค้า เตรียมทำแผนยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตามความต้องการท้องถิ่น ฟากภาคธุรกิจแนะควรต่อยอดจุดเด่นด้านดนตรี วัฒนธรรม เปิดหลักสูตรระยะสั้นรองรับผู้เรียนหลากหลาย

1913302_199181560430721_1053781648992277921_o.jpg

ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างนำคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบคณะกรรมการบริหารหอการค้า จ.สงขลา ว่า การมาในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ สำหรับเป็นแนวทางประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านการกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตสู่ท้องถิ่นอย่างตรงจุด และร่วมมือด้านกิจกรรมบริการวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในการมารับตำแหน่งที่ มรภ.สงขลา ทางคณะผู้บริหารได้ย้ำว่าจะทำอย่างไรให้ มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นก็มีหลายด้าน ด้านการค้าและเศรษฐกิจนับเป็นสิ่งสำคัญ ตนจึงตั้งใจมาขอคำแนะนำและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เนื่องจากมีความตั้งใจไว้สูงว่าในอนาคต มรภ.สงขลา จะผลิตบัณฑิตที่เป็นทางเลือกแรกๆ ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่น จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย และช่วยกันกำหนดทิศทางเพื่อการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของท้องถิ่น

นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานกรรมการหอการค้า จ.สงขลา กล่าวว่า จุดแข็งของ มรภ.สงขลา คือความเป็นหนึ่งด้านดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาต่างมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจุดนี้คือสิ่งที่ มรภ.สงขลา ควรจะรักษาและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้านคุณภาพของนักศึกษาราชภัฏ ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานในท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีธรรมชาติที่เข้ากับคนง่าย ปรับตัวทำงานร่วมกับท้องถิ่นได้ง่าย เพราะที่นี่คือบ้านของเขา แม้ในเชิงวิชาการอาจมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบบ้าง แต่ในฐานะผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการแค่คนเก่ง เราต้องการคทำงานเป็น มีวินัยและคุณธรรมในการทำงานด้วย

10608214_199163407099203_2110647604564693466_o.jpg

ด้าน นายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ เค ซุปเปอร์ค้าส่งหาดใหญ่ 2009 จำกัด กล่าวว่า เด็กยุคนี้เติบโตมากับสังคมก้มหน้า ความเจริญทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ขาดความอดทน ไม่ชอบการรอคอย เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่รักษาเวลา ฯลฯ ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นปัญหาต่อการทำงาน ในฐานะผู้ประกอบการอยากได้ผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และมีคุณธรรม จึงอยากให้มหาวิทยาลัยปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นสำคัญ”

ขณะที่ นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา รองกรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ กล่าวเสริมว่า หากเปรียบแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิง ราชภัฏอาจไม่ใช่ผู้หญิงสวย แต่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ จึงต้องมาทบทวนว่าเสน่ห์ของราชภัฏคืออะไร แล้วนำเสนอออกมาให้เต็มที่ ซึ่งในยุคสมัยนี้การประชาสัมพันธ์นับเป็นหัวใจสำคัญ

นอกจากนั้น คณะกรรมการหอการค้าคนอื่นๆ ยังได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อาทิ การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั้น เพื่อการประกอบธุรกิจและอาชีพอิสระ (ด้านอาหาร การท่องเที่ยว การขนส่ง) กิจกรรมบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พันธุ์พืชและอาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกัน นายกสภา และคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ยังได้เดินทางเข้าพบ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ซึ่งพ่อเมืองได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า จ.สงขลา มีสถาบันอุดมศึกษาถึง 5 สถาบัน แต่ละสถาบันมีเอกลักษณ์และจุดเด่นแตกต่างกัน ในฐานะที่มีความผูกพันกับราชภัฏ ตนมองว่า มรภ.สงขลา ต้องหาความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ได้

หาก มรภ.สงขลา ตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจดึงเด็กสายอาชีพที่มีความชำนาญด้านการปฏิบัติงานจริงมาเพิ่มทักษะด้านการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการทำงาน มีวินัย สู้งาน มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ รักและผูกพันท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นจุดแข็งของ มรภ.สงขลา

 

ภาพและข่าวโดย อภิญญา สุธาประดิษฐ์  (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

เข้าพบพ่อเมืองสงขลา.jpgหารือหอการค้า จ.สงขลา.jpgอธิการร่วมแสดงความคิดเห็น.jpg

 
เมื่อ: 09:58 น. 29 ธ.ค. 58   1218 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

อว. ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมฯ ฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมงานวิจัย สร้างความภาคภูมิใจรากเหง้าท้องถิ่น
"ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0" มรภ.สงขลา ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนออนไลน์
มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคมนี้
มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5791 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3644 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2211 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2107 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1966 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1844 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1537 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1511 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1458 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1454 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง