รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เดินเกมรุก ฟังเสียงพ่อเมือง-หอการค้า เตรียมปั้นบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น

เมื่อ: 09:58 น. 29 ธ.ค. 58   1097 ครั้ง

นายกสภา นำทีมผู้บริหาร มรภ.สงขลา เดินสายรับฟังความเห็นพ่อเมืองควบคู่หอการค้า เตรียมทำแผนยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตามความต้องการท้องถิ่น ฟากภาคธุรกิจแนะควรต่อยอดจุดเด่นด้านดนตรี วัฒนธรรม เปิดหลักสูตรระยะสั้นรองรับผู้เรียนหลากหลาย

1913302_199181560430721_1053781648992277921_o.jpg

ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างนำคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบคณะกรรมการบริหารหอการค้า จ.สงขลา ว่า การมาในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ สำหรับเป็นแนวทางประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านการกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตสู่ท้องถิ่นอย่างตรงจุด และร่วมมือด้านกิจกรรมบริการวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในการมารับตำแหน่งที่ มรภ.สงขลา ทางคณะผู้บริหารได้ย้ำว่าจะทำอย่างไรให้ มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นก็มีหลายด้าน ด้านการค้าและเศรษฐกิจนับเป็นสิ่งสำคัญ ตนจึงตั้งใจมาขอคำแนะนำและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เนื่องจากมีความตั้งใจไว้สูงว่าในอนาคต มรภ.สงขลา จะผลิตบัณฑิตที่เป็นทางเลือกแรกๆ ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่น จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย และช่วยกันกำหนดทิศทางเพื่อการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของท้องถิ่น

นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานกรรมการหอการค้า จ.สงขลา กล่าวว่า จุดแข็งของ มรภ.สงขลา คือความเป็นหนึ่งด้านดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาต่างมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจุดนี้คือสิ่งที่ มรภ.สงขลา ควรจะรักษาและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้านคุณภาพของนักศึกษาราชภัฏ ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานในท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีธรรมชาติที่เข้ากับคนง่าย ปรับตัวทำงานร่วมกับท้องถิ่นได้ง่าย เพราะที่นี่คือบ้านของเขา แม้ในเชิงวิชาการอาจมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบบ้าง แต่ในฐานะผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการแค่คนเก่ง เราต้องการคทำงานเป็น มีวินัยและคุณธรรมในการทำงานด้วย

10608214_199163407099203_2110647604564693466_o.jpg

ด้าน นายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ เค ซุปเปอร์ค้าส่งหาดใหญ่ 2009 จำกัด กล่าวว่า เด็กยุคนี้เติบโตมากับสังคมก้มหน้า ความเจริญทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ขาดความอดทน ไม่ชอบการรอคอย เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่รักษาเวลา ฯลฯ ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นปัญหาต่อการทำงาน ในฐานะผู้ประกอบการอยากได้ผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และมีคุณธรรม จึงอยากให้มหาวิทยาลัยปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นสำคัญ”

ขณะที่ นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา รองกรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ กล่าวเสริมว่า หากเปรียบแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิง ราชภัฏอาจไม่ใช่ผู้หญิงสวย แต่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ จึงต้องมาทบทวนว่าเสน่ห์ของราชภัฏคืออะไร แล้วนำเสนอออกมาให้เต็มที่ ซึ่งในยุคสมัยนี้การประชาสัมพันธ์นับเป็นหัวใจสำคัญ

นอกจากนั้น คณะกรรมการหอการค้าคนอื่นๆ ยังได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อาทิ การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั้น เพื่อการประกอบธุรกิจและอาชีพอิสระ (ด้านอาหาร การท่องเที่ยว การขนส่ง) กิจกรรมบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พันธุ์พืชและอาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกัน นายกสภา และคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ยังได้เดินทางเข้าพบ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ซึ่งพ่อเมืองได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า จ.สงขลา มีสถาบันอุดมศึกษาถึง 5 สถาบัน แต่ละสถาบันมีเอกลักษณ์และจุดเด่นแตกต่างกัน ในฐานะที่มีความผูกพันกับราชภัฏ ตนมองว่า มรภ.สงขลา ต้องหาความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ได้

หาก มรภ.สงขลา ตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจดึงเด็กสายอาชีพที่มีความชำนาญด้านการปฏิบัติงานจริงมาเพิ่มทักษะด้านการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการทำงาน มีวินัย สู้งาน มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ รักและผูกพันท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นจุดแข็งของ มรภ.สงขลา

 

ภาพและข่าวโดย อภิญญา สุธาประดิษฐ์  (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

เข้าพบพ่อเมืองสงขลา.jpgหารือหอการค้า จ.สงขลา.jpgอธิการร่วมแสดงความคิดเห็น.jpg

 
เมื่อ: 09:58 น. 29 ธ.ค. 58   1097 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคมนี้
มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย
มรภ.สงขลา พาเหรดรับประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
ข่าวล่าสุด
เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
เมื่อ: 11:26เศรษฐกิจบ้านเรา
จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
เมื่อ: 10:18G-SPECIAL
สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เมื่อ: 10:16ข่าวสารบ้านเรา
เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 10:13เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1213 ครั้ง
 2. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  334 ครั้ง
 3. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  292 ครั้ง
 4. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  272 ครั้ง
 5. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  193 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  183 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  182 ครั้ง
 8. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  180 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  175 ครั้ง
 10. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  158 ครั้ง
 1. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
  0 ครั้ง
 3. สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  0 ครั้ง
 4. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 5. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  0 ครั้ง
 6. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 7. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  0 ครั้ง
 9. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
  0 ครั้ง
 10. เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
  0 ครั้ง