รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio” รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-19 พ.ย.64

เมื่อ: 14:31 น. 30 ต.ค. 64   873 ครั้ง

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-19 พ.ย.64 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับดังนี้ ศศ.บ.ภาษาไทย 5 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 20 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 คน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม 30 คน วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 10 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 20 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) 20 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 20 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 50 คน

วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) 3 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 3 คน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 คน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 30 คน วท.บ.ชีววิทยา 4 คน วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 คน วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 คน วท.บ.คณิตศาสตร์ 4 คน วท.บ.เคมี 8 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 10 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 4 คน ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 20 คน บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 คน บธ.บ.การตลาด 20 คน บธ.บ.การจัดการ 10 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 คน นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 25 คน ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ 10 คน บช.บ.บัญชี 6 คน บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า 20 คน 32. วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 10 คน

ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6 คน ศป.บ.ดนตรีไทย 4 คน ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง 10 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ 10 คน ศป.บ.การออกแบบ 15 คน ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 15 คน วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 5 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 5 คน บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สูตล) 34 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สูตล) 34 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สูตล) 34 คน

นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังเปิดรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 2 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ (รับเฉพาะผู้พิการทางหู) 2 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทีมแอดมินแฟนเพจงานรับเข้านักศึกษา SKRU https://www.facebook.com/skru.enrollment หรือที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991

 
เมื่อ: 14:31 น. 30 ต.ค. 64   873 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
​มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก เตรียมประเมินสถานการณ์เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
​นิพนธ์ ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ มรภ.สงขลา และเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
​มรภ.สงขลา พาทัวร์ 8 ฐาน “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” เยี่ยมชมนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1833 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1788 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1752 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1598 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1538 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1444 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1421 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1375 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1371 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1329 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง