รอบรั้วการศึกษา

​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้

เมื่อ: 14:58 น. 8 พ.ย. 64   1419 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย แถลงผลการดำเนินโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” และส่งมอบแท็บเล็ตจำนวน 170 เครื่อง ให้กับ 23 โรงเรียนในภาคใต้ พร้อมเดินหน้าระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนที่ขาดแคลน

(8 พ.ย. 64) ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวและส่งมอบแท็บเล็ตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 170 เครื่อง ให้กับ 23 โรงเรียนในภาคใต้ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมส่งมอบ และมีผู้บริหารจากโรงเรียนภายใต้โครงการฯในพื้นที่ภาคใต้ร่วมรับมอบ

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีโรงเรียนใน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) ที่อยู่ภายใต้โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวน 203 แห่ง ใน 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกวัย

โดยเฉพาะช่วงวัยอนุบาลถึงประถมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด หน่วยงานทางการศึกษาไม่สามารถรับมือกับปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมเป็นการสอนผ่านระบบออนไลน์ในทุกระดับชั้น จากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของโรงเรียน พบว่า ในสถานการณ์วิกฤตนี้นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยประมาณร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 6,000 คน ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีแนวคิดและเจตนารมณ์ในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณภาพของประชากรไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายศิษย์เก่า ม.อ. และภาคีต่างๆ ในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม

นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ กล่าวว่า โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” เป็นความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง ภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา ในพื้นที่ 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ ลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณภาพของประชากรไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายศิษย์เก่า ม.อ. และภาคีต่างๆ ในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม และสืบต่อพระราชปณิธานในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

การดำเนินการในช่วงแรก (โครงการนำร่อง) ในเดือนสิงหาคม – 15 กันยายน 2564 ได้รับบริจาคแท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเคส และ sim internet จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสงขลาและสตูล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สำหรับครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้จัดสรรเงินบริจาค จำนวน 765,000 บาท จัดซื้อแท็บเล็ต จำนวน 170 เครื่อง เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในระยะที่สอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตจากเงินบริจาคอีกประมาณ 80 เครื่อง ในวงเงิน 360,000 บาท ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจัดซื้อแท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่อง เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ ใน 9 จังหวัดภาคใต้

ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินได้ที่ บัญชี : กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ เลขบัญชี : 565-515514-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564 (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282209, 088-7534529 Line ID : alumnipsu

 
เมื่อ: 14:58 น. 8 พ.ย. 64   1419 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด...สถาบันฮาลาล ม.อ. ลงนาม MOU เพื่อสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล
ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
​ เปิดตัวหนังสือ “นกใน ม.อ. และเขาคอหงส์” และ “ค้างคาวใน ม.อ. และเขาคอหงส์”
​ม.อ. มุ่งพัฒนางานวิจัยกระท่อมเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1830 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1783 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1749 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1596 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1534 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1443 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1420 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1373 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1327 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง