รอบรั้วการศึกษา

“กฤษณพงศ์ สิทธิชัย” มรภ.สงขลา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ: 11:41 น. 9 พ.ย. 64   1129 ครั้ง

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม กฤษณพงศ์ สิทธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มรภ.สงขลา กล่าวถึงความรู้สึกต่อการได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อาจเป็นเพราะตนเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่าหัวใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนทุกความมุ่งมั่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านกิจกรรม หากเราทำสิ่งใดก็ตามด้วยหัวใจผลที่ตามมามักคุ้มค่าเสมอ จุดเริ่มต้นแรกเพียงคิดว่าในฐานะนักศึกษาราชภัฏคนหนึ่ง จะสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้าง เพื่อตอบแทนคุณสถาบันซึ่งสร้างตนขึ้นมา จึงได้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านอย่างเข้าใจ เพื่อจะได้พัฒนาส่วนอื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนบูรณาการความรู้และความถนัดในสาขาวิชาภาษาไทยมาร่วมด้วย จนเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างโครงการผีเสื้อพระราชา (Butterfly Model) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนำศาสตร์พระราชาร่วมกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอันเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นพื้นฐานของเยาวชน ตลอดจนโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ตนคิดว่าจุดมุ่งหมายของรางวัลนี้ คือการสร้างขวัญและกำลังให้กับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีความมุมานะ มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี หมั่นพากเพียรประกอบคุณงามความดีอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนมีกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณประโยชน์ มีคุณภาพ แสดงออกถึงความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผลิตผล “ราชภัฏ” คนของพระราชา...ข้าของแผ่นดิน คำกล่าวนี้มีความหมายลึกซึ้งในจิตสำนึกของชาวราชภัฏทุกคน ตนภาคภูมิใจที่สุดในฐานะนักศึกษา มรภ.สงขลา และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างและให้โอกาสเสมอมา ตนขอตั้งปณิธานว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ประกอบสร้างคุณงามความดี ให้สมศักดิ์ศรีนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ทั้งนี้ ความสำเร็จที่ได้รับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่างรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานนั้น เกินความคิดของนักศึกษาคนหนึ่งอย่างยิ่ง หากจะฝากสารไปยังน้อง ๆนักศึกษาคนอื่น ๆ คงฝากให้ทุกคนลองจุดประกายความอยากในตนเอง คำว่าอยากในที่นี้คือ อยากที่จะคิด อยากที่จะทำ และอยากที่จะสร้างประโยชน์แก่สถาบันและสังคม อย่ามองว่าทำไปแล้วตัวเราจะกำไรหรือขาดทุน เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำทั้งหมดจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของผลกำไรอย่างแน่นอน ให้ยึดมั่นในคติประจำใจไว้ว่าสิ่งไหนดีจงทำ แล้วสิ่งที่ดีจะนำพาเราไปอยู่ท่ามกลางของคนดีและได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ ต่อเนื่องตลอดไป

“ขอขอบพระคุณ มรภ.สงขลา ที่มอบโอกาสให้กระผมได้ทำหน้าที่ตอบแทนคุณสถาบันการศึกษาขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพานิชย์ อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราภา คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง คณะครุศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ทุกท่าน พี่ ๆ เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษา และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ครูนิกร ครูนทิตา ครูจิราวรรณ และ ครูกัลยา ขอบคุณทีมงานโครงการผีเสื้อพระราชา โครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน

โครงการครูเพื่อศิษย์ โครงการตามพระบรมราโชวาท ชมรมช่อวรรณศิลป์ ต้นกล้าสภาปาริฉัตร ผู้นำเชียร์คณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนการเรียนและการทำงานในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณทุกคนเบื้องหลัง ผมดีใจและภาคภูมิใจที่สุดในฐานะนักศึกษา มรภ.สงขลา และคงเป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยที่สร้างและให้โอกาสผมเสมอมานายกฤษณพงศ์ กล่าวและว่า

“ราชภัฏ” นามนี้คือศรีศักดิ์ ลัญจกรแน่นหนักคือศักดิ์ศรี

คนของพระราชาปิ่นธานี ข้าแผ่นดินถิ่นนี้ที่ภูมิใจ

ผลิดอกช่อสวยสง่าปาริฉัตร งามเด่นชัดช่อความหวังพลังใหม่

ริ้วขาวแดงถักทอก่อสายใย ขัดเกลาให้สมคำว่า “ข้าแผ่นดิน”

 
เมื่อ: 11:41 น. 9 พ.ย. 64   1129 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ทุ่งหวัง สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เปิดแปลงสร้างแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรม ให้คนรุ่นใหม่ศึกษา
มรภ.สงขลา ประกวดตั้งชื่อ 2 เรือยาวประเพณี ชูแนวคิดสะท้อนวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบ
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1829 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1778 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1747 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1596 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1533 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1441 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1419 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1372 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1327 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง