รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อ: 06:24 น. 1 ธ.ค. 64   2354 ครั้ง

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง พัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ชี้ใช้จุดแข็งด้านความใกล้ชิดท้องถิ่น มีทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ในสาขาที่หลากหลาย เป็นกลไก ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ zoom โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มหลักในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ในระดับชุมชนท้องถิ่นจนถึงในระดับพื้นที่ภูมิภาค ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยจุดแข็งที่โดดเด่นทั้งในด้านตำแหน่งที่ตั้งที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ มีทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ในสาขาที่หลากหลาย ทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และมีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่รากฐานของการพัฒนาประเทศ ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ภูมิภาค สอวช. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้ตกลงร่วมมือดำเนินการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

พลเอก ดาว์พงษ์ กล่าวว่า มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับราชภัฏ ขอบคุณในความทุ่มเททำงานสิ่งที่อยากจะให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ 1. เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำแผน เพราะคงเป็นเรื่องยากแน่นอน 2. ในการทำยุทธศาสตร์ต้องคิดนอกกรอบ แต่ต้องเคารพกฎกติกา การขับเคลื่อนแนวคิดต้องมีการอธิบาย ขยายความให้ชัดเจน อย่าใช้ศัพท์ที่เป็นทางการจนยากแก่การทำความเข้าใจ 3. ต้องให้ความสำคัญกับการผลิตครู และนึกถึงคณะอื่น ๆ ด้วย ต้องไปด้วยกัน มีแผนพัฒนาทิศทางที่จริงจังและชัดเจน นำไปสู่ท้องถิ่น 4. วิศวกรสังคม คือ การพัฒนานักศึกษา สร้างเยาวชน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องคิดต่อยอด เรื่องแผนไม่อยากให้เป็นแค่กระดาษ แต่อยากให้ทำอย่างจริงจัง อยากให้ท่านอธิการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นจากการจัดทำแผนที่ดี ควรให้ความสำคัญกับการแผน 5 ปี และต้องระดมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แผน 5 ปีต้องชัดเจน ต้องนึกถึงสารตั้งต้น เช่น พระบรมราโชบายด้านการศึกษา แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่เดิมแล้ว เป็นต้น

“ต้องขอขอบคุณทางกระทรวง อว. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สำคัญคืออธิการราชภัฏทั้ง 38 แห่งที่มาร่วมกันในวันนี้ ผมมีความสุขและสนุกที่ครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับราชภัฏ และไม่เคยลืมสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งไว้ว่า ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน” พลเอก ดาว์พงษ์ กล่าว

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มใจที่ได้มาทำพิธีลงนามในวันนี้ สิ่งที่เราทำเป็นการตอกย้ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้เชื่อมั่นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลให้ความสำคัญและบทบาทกับราชภัฏในการตอบโจทย์พัฒนาประเทศ เมื่อมีนวัตกรรม มีแผนพัฒนาเกิดขึ้น เรายิ่งต้องทำต่อไปซ้ำ ๆ ตอกย้ำไปเรื่อย ๆ การทำแผนพัฒนานโยบายราชภัฏต้องเขียนเพื่อจะชนะ แม้ว่าการชนะนั้นอาจจะมีความบกพร่องในบางเรื่องก็ตาม แต่ต้องชนะเพื่อร่วมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

 
เมื่อ: 06:24 น. 1 ธ.ค. 64   2354 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
​มรภ.สงขลา เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืช
สุดเจ๋ง ทีม นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เข้ารอบ 5 ทีมต้นแบบประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อ: 16:00รอบรั้วการศึกษา
​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
เมื่อ: 14:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"สุภาพร กำเนิดผล" ผู้หญิงพลังบวกใช้ความขยันลุยหาเสียงแบบใกล้ชิดชาวบ้าน
  5802 ครั้ง
 2. ​เที่ยวตรัง-แวะเขาพับผ้า-นอนหาดปากเมง-ชมอะควาเรียมราชมงคล
  3541 ครั้ง
 3. ​ชาวจะนะตัวจริงออกโรงหนุนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโครงการนิคมจะนะ
  3324 ครั้ง
 4. "สงขลาเมืองกีฬา” พร้อ​มจัดไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ยกระดับกีฬาผู้สูงอายุ
  2818 ครั้ง
 5. ​เจาะเบื้องหลังชัยชนะ "สุภาพร กำเนิดผล" ว่าที่ส.ส.สุภาพสตรีคนแรกของสงขลา
  2738 ครั้ง
 6. ​ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงานครบวงจร
  2684 ครั้ง
 7. ​Sky walk @ควนเจดีย์ เทพา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเลหมอกยามเช้า มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ
  2649 ครั้ง
 8. "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" กำหนดลงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10 ม.ค.65
  2621 ครั้ง
 9. ​โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเขต 6 ปชป.-กล้า-ก้าวไกล จัดทัพใหญ่ลงพื้นที่ พปชร.ยังปล่อยโบ๊ตลุยเดี่ยว
  2490 ครั้ง
 10. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2564
  2325 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
  0 ครั้ง
 2. ​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. ​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
  0 ครั้ง
 5. เตรียมจัดโครงการจัดงานวันสงขลา 9-11 มี.ค.ร่วมสร้างสำนักรักบ้านเกิด
  0 ครั้ง
 6. เชิญเที่ยวงาน “ รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ”
  0 ครั้ง
 7. ​เปิดงาน "OTOP ทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19" อีเว้นท์แรกกระตุ้นเศรษฐกิจรับศักราชใหม่
  0 ครั้ง
 8. เตรียมพบกับ งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 10-13 ก.พ.ที่เซ็นทรัลเฟส หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. นมเย็นออนไลน์ (3) ​ประสบการณ์ 2 สาว ผู้ไม่ลังเลที่จะตัดทั้งเต้า
  0 ครั้ง
 10. ​นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า
  0 ครั้ง