รอบรั้วการศึกษา

​พยาบาล ม.อ. จับมือ ทม.คอหงส์ ลงนามความร่วมมือ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

เมื่อ: 16:33 น. 29 ธ.ค. 64   1967 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง โดยมี รศ. ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้อง 2228 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64


สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องและดีขึ้น และร่วมกันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง

โดยเทศบาลเมืองคอหงส์จะมีบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดเตียง โดยจัดให้มีโครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียง ตามแนวคิดที่จะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสถานพยาบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การบริการทางการแพทย์ถึงที่พักอาศัย ลดภาระในการเดินทางของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยระบบการบริการทางการแพทย์ และระบบบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง และมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพมาใช้สนับสนุนเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงจัดสรรอัตรากำลัง สถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดโครงการ กิจกรรม ในการนำนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง

ขณะที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะสนับสนุนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน นำนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง จัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ ในการจัดโครงการ กิจกรรม โดยการนำนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ตลอดจนให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอีกด้วย

 
เมื่อ: 16:33 น. 29 ธ.ค. 64   1967 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ.เดินหน้าส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์”
มหกรรมแสดงสินค้า U2T พร้อมต่อยอดสินค้าจากตำบลสู่ตลาดสากล
​มหกรรมสินค้า U2T วันที่ 2 เปิดเวทีถอดบทเรียนและแนวทางต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
​ม.อ.จัดมหกรรมแสดงสินค้า U2T โชว์ศักยภาพการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 10:47G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อ: 16:00รอบรั้วการศึกษา

 1. ​"สุภาพร กำเนิดผล" ผู้หญิงพลังบวกใช้ความขยันลุยหาเสียงแบบใกล้ชิดชาวบ้าน
  5917 ครั้ง
 2. ​เที่ยวตรัง-แวะเขาพับผ้า-นอนหาดปากเมง-ชมอะควาเรียมราชมงคล
  3659 ครั้ง
 3. ​ชาวจะนะตัวจริงออกโรงหนุนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโครงการนิคมจะนะ
  3422 ครั้ง
 4. "สงขลาเมืองกีฬา” พร้อ​มจัดไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ยกระดับกีฬาผู้สูงอายุ
  2861 ครั้ง
 5. ​เจาะเบื้องหลังชัยชนะ "สุภาพร กำเนิดผล" ว่าที่ส.ส.สุภาพสตรีคนแรกของสงขลา
  2833 ครั้ง
 6. ​ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงานครบวงจร
  2761 ครั้ง
 7. ​Sky walk @ควนเจดีย์ เทพา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเลหมอกยามเช้า มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ
  2746 ครั้ง
 8. "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" กำหนดลงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10 ม.ค.65
  2627 ครั้ง
 9. ​โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเขต 6 ปชป.-กล้า-ก้าวไกล จัดทัพใหญ่ลงพื้นที่ พปชร.ยังปล่อยโบ๊ตลุยเดี่ยว
  2551 ครั้ง
 10. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2564
  2359 ครั้ง
 1. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
  0 ครั้ง
 3. ​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 5. ​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
  0 ครั้ง
 6. เตรียมจัดโครงการจัดงานวันสงขลา 9-11 มี.ค.ร่วมสร้างสำนักรักบ้านเกิด
  0 ครั้ง
 7. เชิญเที่ยวงาน “ รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ”
  0 ครั้ง
 8. ​เปิดงาน "OTOP ทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19" อีเว้นท์แรกกระตุ้นเศรษฐกิจรับศักราชใหม่
  0 ครั้ง
 9. เตรียมพบกับ งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 10-13 ก.พ.ที่เซ็นทรัลเฟส หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. นมเย็นออนไลน์ (3) ​ประสบการณ์ 2 สาว ผู้ไม่ลังเลที่จะตัดทั้งเต้า
  0 ครั้ง