รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อ: 16:00 น. 26 ม.ค. 65   2386 ครั้ง

มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ปูทางสู่ต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มรภ.สงขลา จัดอบรม “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในรูปแบบออนไลน์ เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายใน ตั้งเป้านำไปปรับใช้กับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น พร้อมสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันนำเทคโนโลยีมาพัฒนางาน ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Video Communications) ว่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย จากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Centre for SDG Research and Support (SDG Move) บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารจากคณะ สำนัก สถาบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน จำนวน 233 คน สามารถนำ SDGs ไปพัฒนาเชื่อมโยงกับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รับทราบนโยบายการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่มีภารกิจรับผิดชอบในการขับเคลื่อน SDGs

ผศ.ดร.วีระชัย กล่าวว่า การดำเนินการตาม SDGs ถือเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดีในการวางแผนและเตรียมตัวเข้าร่วมการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ มรภ.สงขลา กำลังจะดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระยะที่ 2 จากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.สงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs เพื่อสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมายได้

 
เมื่อ: 16:00 น. 26 ม.ค. 65   2386 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ประชุมเชิงเสวนาเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณีไทย เดินหน้ายกระดับสู่พื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
​มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติ” ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท
​สถาบันมาตรวิทยาฯ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยา
​มรภ.สงขลา จับมือ ศอ.บต.ภาคีเครือข่ายสตูล นำส่งต้นกระท่อม-น้ำผึ้งชันโรง หนุนเศรษฐกิจชุมชน
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​"สรรเพชญ" ขอบคุณกงสุลใหญ่มาเลเซีย ช่วยหนุนการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจสงขลา
เมื่อ: 05:09รายงานพิเศษ
โรงไฟฟ้าจะนะร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองพัดยศเจ้าอาวาส และทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง)
เมื่อ: 15:24ข่าวสารบ้านเรา
ญ.ว.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ: 15:20ข่าวสารบ้านเรา
มรภ.สงขลา จัดอบรมยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อ: 15:19รอบรั้วการศึกษา

 1. ​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
  299 ครั้ง
 2. เทคโนโลยียางฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม
  268 ครั้ง
 3. ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
  246 ครั้ง
 4. ญ.ว.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
  221 ครั้ง
 5. ​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
  200 ครั้ง
 6. ​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
  154 ครั้ง
 7. หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  144 ครั้ง
 8. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ฯ
  128 ครั้ง
 9. ​เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  124 ครั้ง
 10. ​คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีเปิดเวทีวิชาการความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน
  117 ครั้ง
 1. ​"สรรเพชญ" ขอบคุณกงสุลใหญ่มาเลเซีย ช่วยหนุนการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจสงขลา
  0 ครั้ง
 2. โรงไฟฟ้าจะนะร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองพัดยศเจ้าอาวาส และทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง)
  0 ครั้ง
 3. ญ.ว.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดอบรมยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา
  0 ครั้ง
 5. ​คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีเปิดเวทีวิชาการความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน
  0 ครั้ง
 6. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ฯ
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลคลองแหนำจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  0 ครั้ง
 8. ขอเชิญร่วมงาน "วันลูกโหนดและของดีสทิงพระ"
  0 ครั้ง
 9. ​เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  0 ครั้ง
 10. เทคโนโลยียางฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม
  0 ครั้ง