รอบรั้วการศึกษา

​55 ปี วิศวฯ ม.อ. เดินหน้าสู่ Smart Engineer

เมื่อ: 21:12 น. 8 เม.ย. 65   1547 ครั้ง

55 ปี วิศวฯ ม.อ. เดินหน้าสู่ Smart Engineer

ก้าวไปข้างหน้า Moving Forward PSU Engineer”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ภายใต้คำขวัญ ก้าวไปข้างหน้า Moving Forward PSU Engineer” ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ร่วมทั้งระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างตึก 55 ปี เพื่อมุ่งประโยชน์เป็นสถาบันการศึกษาของภาคใต้และแข่งขันได้ในระดับสากล

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า “ คณะฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาซึ่งตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่อดีตทางคณะฯ ไม่ได้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศชาติ ทางคณะฯ มุ่งเน้นให้วิศวกรมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยุคใหม่ เช่น การสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า (Next-Gen Communications) ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และมุ่งเป้าให้วิศวกรของเราเป็น Smart Engineer ปัจจุบันคณะฯ มีศิษย์เก่ามากกว่า 26,000 คน โดยใน 55 ปี ที่มาถึง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหลายด้าน ทั้งกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ และการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของภาคใต้และประเทศชาติ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้และทักษะระดับสากลบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็ง และเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และเนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปี ที่ 55 ปี นอกเหนือจากนั้น ทางคณะฯ มีนโยบายในการก่อสร้างอาคาร 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรม ใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดผลงานระหว่างคณะฯและภาคเอกชนในงานวิจัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ตลอดถึงด้านไอที อันจะเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ”

นายธรณินทร์ พิชญางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 13กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะและสมาคมฯ ก็ได้ร่วมผนึกกำลังจัดกิจกรรมสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่าจึงเป็นการส่งเสริมส่งผลไปถึงงานด้านวิชาการ การพัฒนาวิศวกร ม.อ. การช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง จึงเป็นภาพความร่วมมือที่เข้มแข็งเสมอมา ดังนั้นผมอยากเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกท่าน เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับทราบนโยบายและให้การสนับสนุนในกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และภายในงานวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 จะมีงานคืนสู่เหย้า “ดงยางคืนถิ่น” ในวันที่ 16 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. จึงอยากเชิญชวนทุกท่านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ รวมถึงในโอกาสนี้ได้จัดมระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรที่กรุงเทพฯ อาทิ วิ่งการกุศล การจัดแข่งกอล์ฟ และในคราวเดียวกันนี้ ได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรม โครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program ขึ้นด้วยโดยในรายละเอียดจะมีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินกิจกรรม”

นายสุเทพ คงเทศ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 และประธานคณะทำงานโครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program กล่าวว่า “โครงการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้น การส่งต่อเรื่องราว ความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันดีระหว่างพี่น้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางด้านทรัพยกรมนุษย์และความก้าวหน้าของสถาบันฯ อีกทั้งจะเป็นการสร้างโมเดลกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาคมฯ และสร้างโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นสำหรับโอกาสการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีนี้ “

โดยเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถจับคู่ธุรกิจได้มากกว่า 300 คู่ธุรกิจ เป็นการนัดหมายจับคู่ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และมีการพบปะกันในวันจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม มีการเชิญผู้ซื้อ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในระดับผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมงานอย่างอย่างคับคั่ง และยังมีกิจกรรมอื่นในวันงาน อาทิ Business Luncheon และการพูดคุยเสวนาบนเวที “PSU Engineer Talk” ในหัวข้อ” การปรับตัวในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสังคมไร้คาร์บอน”

 
เมื่อ: 21:12 น. 8 เม.ย. 65   1547 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ.ร่วมกับ สนช. หนุนธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ หวังปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่
​พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยกับ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ
ปอมท. ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
​รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” ภายใต้แนวคิด “หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อ: 16:04รอบรั้วการศึกษา
​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
เมื่อ: 12:36เศรษฐกิจบ้านเรา
ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
เมื่อ: 15:30เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวสวนปาล์มสงขลาบุกศาลากลาง เรียกร้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ-ปุ๋ยแพง
  2812 ครั้ง
 2. ​ตรุษจีนหาดใหญ่ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ฉลองครบรอบ 65 ปี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  2602 ครั้ง
 3. ​2566 ปีกระต่ายวิ่งฉิว การเมืองครึกครื้น & ท่องเที่ยวคึกคัก
  2167 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น
  2072 ครั้ง
 5. ​เชิญเที่ยวงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
  1572 ครั้ง
 6. เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
  1331 ครั้ง
 7. ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
  1330 ครั้ง
 8. ร่วมต้อนรับทีมกลันตัน เอฟซี สู่สงขลาในการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่
  1088 ครั้ง
 9. ​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12
  1066 ครั้ง
 10. 15 ม.ค. ปราสาทสายฟ้ายกพลชนทีมดังมาเลเซีย ที่สนามติณฯ ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023
  1048 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
  0 ครั้ง
 4. ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
  0 ครั้ง
 5. ​คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs
  0 ครั้ง
 8. "ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดเจ๋ง มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
  0 ครั้ง
 10. ม.หาดใหญ่ CATCH YOUR DREAM เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ
  0 ครั้ง