รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา จัดอบรม “Everyday English” เรียนรู้ภาษาอังกฤษรอบตัว

เมื่อ: 15:47 น. 26 เม.ย. 65   824 ครั้ง

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรม “Everyday English” ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เทียบเชิญวิทยากรจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน

อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Everyday English” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มรภ.สงขลา ในวันที่ 11 และ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดเทคนิคในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการภาษาอังกฤษรอบตัว สร้างแรงบันดาลใจในการฝึกภาษาอังกฤษผ่านสื่อในชีวิตประจำวันจาก Line Facebook ข่าว เพลง ซีรี่ย์ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย เช่น การสร้างประโยค การออกเสียง การให้ความสำคัญกับเวลา ฝึกการบอกตำแหน่งของสถานที่และการบอกเส้นทาง ฝึกการวางแผน เสนอความคิดเห็น และนำเสนอผลงานผ่านการสร้างประติมากรรม

ด้าน อาจารย์ ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน แต่จากผลการสำรวจพบว่า ทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศมากขึ้น ผ่านการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเรียนรู้ภาษา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งมีชาวต่างประเทศปฏิบัติงานในหน่วยงานคณะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มเติมความรู้และความสามารถและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน

งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Everyday English ในรูปแบบออนไลน์ ขึ้น เพื่อให้บุคลากร มรภ.สงขลา ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงที่ถูกต้อง ตลอดจนการฝึกสนทนาการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทั้งในแง่ของการเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนท่านใดที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://training.skru.ac.th/detail.php?CRid=31 หรือสแกน QRCode ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้-4 พฤษภาคม 2565

 
เมื่อ: 15:47 น. 26 เม.ย. 65   824 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​นศ. มรภ.สงขลา ร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ “Startup Thailand League” รอบคัดเลือกภาคใต้
​“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นจาก วชช.สตูล
​สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน
อาจารย์ประวัติศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ร่วมคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ขนสินค้าภาคใต้อ่าวไทยมาขายกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อ: 17:26เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดงาน Eat Pray Love @หาดใหญ่ กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่
เมื่อ: 11:09เศรษฐกิจบ้านเรา
​งาน Singora Festival เดินหน้าพลิกฟื้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 10:58เศรษฐกิจบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ควายน้ำที่ระโนด
เมื่อ: 10:55ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ระยะ 5 ปี เทียบเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น
  3408 ครั้ง
 2. ​ส่องสนามเทศบาลตำบลสำนักขาม "สงครามตัวแทนศึกเลือกตั้งซ่อมนายกด่านนอก"
  3236 ครั้ง
 3. “ครัวคุณต๋อย ยกทัพ” 8-19 มิถุนายน ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่
  1443 ครั้ง
 4. ปฏิญญา 4 ฝ่าย ปกป้อง”คลองอู่ตะเภา”
  1032 ครั้ง
 5. ​มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2022 ส่งตรงโปรโมชั่นแรงหนุนเศรษฐกิจภาคใต้
  736 ครั้ง
 6. Food Carnival @หาดใหญ่ "สวรรค์ของนักกิน" 22-26 มิถุนายน 2565
  715 ครั้ง
 7. ​MOU 4 ฝ่ายฟื้น ”คลองภูมี” ขจัดดูดทรายเถื่อน-ท้องถิ่นร่วมสร้างแหล่งเที่ยวใหม่
  710 ครั้ง
 8. แจ้ง​ปิดแยกคูหารัตภูมิ เพื่อก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 24 มิ.ย.เป็นต้นไป
  690 ครั้ง
 9. ​มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  690 ครั้ง
 10. ​"จากคลองภูมีสู่คลองอู่ตะเภา" ดึงเยาวชนร่วมปกป้องสายน้ำของคนสงขลารับวันสิ่งแวดล้อมโลก
  627 ครั้ง
 1. เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ขนสินค้าภาคใต้อ่าวไทยมาขายกระตุ้นเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 2. เปิดงาน Eat Pray Love @หาดใหญ่ กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​งาน Singora Festival เดินหน้าพลิกฟื้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ควายน้ำที่ระโนด
  0 ครั้ง
 5. ​นิพนธ์ ปลื้มแฟนคลับปชป.นครศรียังเหนียวแน่นเปิดตัวราชิต ลงทวงแชมป์เขต1
  0 ครั้ง
 6. ​ม.อ.จัดงานแสดงสินค้า DIGITAL World to Metaverse พัฒนากำลังคนสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  0 ครั้ง
 7. ​นศ. มรภ.สงขลา ร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ “Startup Thailand League” รอบคัดเลือกภาคใต้
  0 ครั้ง
 8. ​HaadThip Open House เปิดบ้าน รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่หลายอัตรา
  0 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้วงาน Food Carnival @หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. แจ้ง​ปิดแยกคูหารัตภูมิ เพื่อก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 24 มิ.ย.เป็นต้นไป
  0 ครั้ง