รอบรั้วการศึกษา

​กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนุน ม.อ. เตรียมความพร้อมโครงการศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร

เมื่อ: 15:04 น. 28 เม.ย. 65   1306 ครั้ง

(27 เมษายน 2565) ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ที่ปรึกษาคณบดี ได้เข้าพบท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เพื่อขอความคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการก่อตั้งศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ซึ่งท่านอธิบดีได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะลงทุนในโครงการดังกล่าว อีกทั้งทางท่านอธิบดีได้เชิญท่านผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับงานบริการผู้สูงอายุเข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาทิเช่น กองสุขภาพระหว่างประเทศ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองกฎหมาย และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุดังกล่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ โดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่อไป

ซึ่งมีแผนจะดำเนินการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาและจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับบริการที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกสำหรับผู้สูงอายุ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเน้นการบริการที่ครบวงจร ผ่านสถานที่ที่เน้นเรื่องของความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุในทุกขั้นตอน

โดยกำหนดพื้นที่ของตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 7.6 กิโลเมตร มีบรรยากาศร่มรื่น มีอากาศบริสุทธิ์ และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ การเดินทางค่อนข้างสะดวก มีถนนและสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้โดยตรงและรวดเร็วหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน


 
เมื่อ: 15:04 น. 28 เม.ย. 65   1306 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ. เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด กระตุ้นรายได้ผู้ประกอบการ หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ม.อ.จับมือ มข. มช. ม.บูรพา จัดประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ
​ม.อ. ขาดแคลนเลือดหนัก เลือดสำรองไม่เพียงพอ เชิญชวนผู้ที่มีความพร้อม ร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้ป่วยที่รอรับการรักษา
​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ก้าวสู่การบริการจัดประชุมคุณภาพระดับสากล
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1134 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  564 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  342 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  312 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  280 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง