รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.จับมือ มข. มช. ม.บูรพา จัดประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อ: 10:13 น. 30 เม.ย. 65   1433 ครั้ง

ม.อ.. จับมือ มข. มช. ม.บูรพา จัดประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ มุ่งเป้าเป็นที่พึ่งทางวิชาการของประเทศ


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business School Network: TRBS NET) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จากการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับภูมิภาค 4 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยทั้ง 4 สถาบันมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการทำกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และวิชาการอื่นร่วมกัน สำหรับการประชุมในวันนี้ แบ่งการประชุมเป็น 2 ห้องย่อย ห้องแรกเป็นการประชุมหารือเครือข่าย TRBS NET สำหรับทีมผู้บริหารของทั้ง 4 สถาบัน โดยหัวข้อหลัก คือ การร่วมกันทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และกำลังจะสิ้นสุดลง โดยจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ ในส่วนของห้องประชุมย่อยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนอีกด้วย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 4 สถาบันที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ เป็น 4 สถาบัน จาก 4 มหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ขับเคลื่อนประเทศ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของภูมิภาคและของประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการประชุมในวันนี้จะเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนำความรู้ความสามารถของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคลากรของทั้ง 3 สถาบัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและปฏิบัติงานร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดพลังทางวิชาการที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยให้กับพื้นที่ในระดับภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้ต่อไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะที่ทั้ง 4 สถาบันเป็นองค์กรและสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

 
เมื่อ: 10:13 น. 30 เม.ย. 65   1433 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนุน ม.อ. เตรียมความพร้อมโครงการศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร
​ม.อ. จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและคุณภาพหลักสูตรสายอาชีพ
วจก.ม.อ. จับมือพันธมิตรเอกชนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและร่วมวิจัยพัฒนาธุรกิจบริการทางการเงินในพื้นที่ภาคใต้
​วจก. ม.อ. จับมือพันธมิตรบริษัทเอกชนพื้นที่ EEC วิจัยร่วมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมตลาดหุ่นยนต์
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1135 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  566 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  343 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  312 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  281 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง