รอบรั้วการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดคาราวานค่ายครูเพื่อศิษย์ สร้างเด็กยุคใหม่อ่านออกเขียนได้ 100%

เมื่อ: 09:50 น. 22 ก.ค. 65   760 ครั้ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินหน้ายกระดับคุณภาพการ ศึกษาและ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียน 62 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อสนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ให้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนห่างไกล เตรียมจัดคาราวานค่ายครูเพื่อศิษย์กระจายทุกพื้นที่ ดีเดย์ 23 ก.ค.นี้


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดงานแถลงข่าว "โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน" ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนานักศึกษาครู ให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเป็นครูที่มีศักยภาพดีในอนาคตอีกด้วย

ผศ.คร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า "จากการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน มีการจัดค่ายวิชาการ และเดิมเต็มเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

จนนำมาสู่ "โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน" ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน เพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน" โดยปัจจุบันทักษะการอ่านของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบดีขึ้นอย่างมาก มีบ้างบางส่วนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่ได้ใช้ท้องถิ่นที่เป็นภาษาไทย ตรงจุดนี้ต้องเข้าไปส่งเสริมให้มากเป็นพิเศษ

สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีจำนวน 62 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ของ จ.สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 44 โรงเรียน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จะมีพิธีเปิด "โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน" อย่างเป็นทางการ พร้อมปล่อยคาราวานรถตู้คณาจารย์ ครู นักศึกษาครู และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการยังโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 62 โรงเรียน และจะจัดเป็นโครงการต่อเนื่องตามรูปแบบและความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละปีต่อไป

 
เมื่อ: 09:50 น. 22 ก.ค. 65   760 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
​มรภ.สงขลา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
​อนุมัติ “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” มรภ.สงขลา จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow
29-30 ก.ค. 65 พบกับเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล ที่เมืองสงขลา
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1135 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  566 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  342 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  312 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  281 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง