รอบรั้วการศึกษา

​อนุมัติ “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” มรภ.สงขลา จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow

เมื่อ: 14:08 น. 26 ก.ค. 65   585 ครั้ง

อนุมัติ “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ”สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow รับหน้าที่สรรหา-ให้คำแนะนำ ปูทางสู่ผู้ประกอบการ Tech-Startup


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อว. สวมบทบาทสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปูทางสู่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาเกี่ยวข้อง ประเดิม 4 โครงการ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยนวัตกรรมเคลือบขี้เถ้าฯ 2. ใช้ระบบ IOT ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเชิงพาณิชย์ 3. ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน 4. นวัตกรรมการแปรรูปกาแฟคั่วปรุงผสม ผ่านการอนุมัติรอบแรก ลุ้นรับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท ในการพัฒนาธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในปี 2565 มีมหาวิทยาลัยขอเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 หน่วย ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วย

โครงการหลังจากมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (IDEA) คณะที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมมีมติให้ผ่านการอนุมัติในรอบแรก ลุ้นรับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยนวัตกรรมเคลือบจากขี้เถ้าไม้ตาลโตนดและดินแดงสิงหนคร โดยเป็นศิษย์เก่าและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ และ อาจารย์วงศ์วรุตม์ อินตะนัย

2. โครงการการใช้ระบบ IOT ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร

3. โครงการผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน โดยเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา

4. โครงการนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟคั่วปรุงผสม ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และ ผศ.ปริยากร สุจิตพันธ์

 
เมื่อ: 14:08 น. 26 ก.ค. 65   585 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
​มรภ.สงขลา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
29-30 ก.ค. 65 พบกับเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล ที่เมืองสงขลา
​มรภ.สงขลา ผนึก 3 หน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิตให้สอดรับความต้องการภาคเกษตร
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1135 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  566 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  343 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  312 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  281 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง