รอบรั้วการศึกษา

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา อบรมศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

เมื่อ: 16:50 น. 17 ส.ค. 65   338 ครั้ง

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ น้อมสำนึกใพระมหากรุณาธิคุณด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เทียบเชิญวิทยากรให้ความรู้ พร้อมฝึกทำผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom Meeting ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มรภ.สงขลา จำนวน 50 คน เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา นำมาปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำหรับนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้ วิทยากรโดย ดร.กำธร เกิดทิพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา

ดร.บรรจง กล่าวว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และจากยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านการส่งเสริมงานวิจัย สร้างสรรค์และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถประยุกต์หลักการศาสตร์พระราชากับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ขึ้นในครั้งนี้

อนึ่ง ศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้และฐานคุณธรรม ซึ่งวิธีการของศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชาต้องทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจ ต้องประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล ภูมิสังคม สภาพพื้นที่และสถานการณ์ ผลลัพธ์ของศาสตร์พระราชา คือแผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตามพระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และ รู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
เมื่อ: 16:50 น. 17 ส.ค. 65   338 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผนึกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนฯ จัดงาน “ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วย BCG MODEL” เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง
พัฒนาที่ดินสงขลา จัด เรียนรู้ น้อมนำ ทำตามที่พ่อสอน ดูงานต้นแบบที่เทพา
ชาวนาปาดังฯ นำร่อง การทำนาโยน ฟื้นชีวิตที่นาร้าง ทำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยกตำบลควนรู รัตภูมิ ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษา
ข่าวล่าสุด
​นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ
เมื่อ: 22:30รอบรั้วการศึกษา
​รมต. อนุชา คิกออฟปล่อยคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” สร้างการรับรู้คนไทยภาคภูมิใจ – มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค
เมื่อ: 22:21ข่าวสารบ้านเรา
ช่วยเหลือร้านสู้ชีวิต รีวิวร้านส่งฟรี
เมื่อ: 23:17Gimyong Style
วันพระราชทานธงชาติไทย ​๒๘ กันยายน ครบรอบ ๑๐๕ ปี
เมื่อ: 17:29รายงานพิเศษ

 1. ​โรงแรมบีอาร์ แกรนด์ ใช้ต้นทุนทางวิศวะฯ สร้างจุดเด่นด้วยจุดขายที่แตกต่าง
  2667 ครั้ง
 2. ​อำเภอหาดใหญ่ มีกี่ตำบล? กี่ท้องถิ่น?
  1444 ครั้ง
 3. ​เดอะแกรนด์ วังหงส์ "อาณาจักรกลางเมือง เพื่อคนมีระดับ"
  1375 ครั้ง
 4. ​HATYAI FLORA ดอกไม้และสายแสง " วัฒนธรรมที่เบ่งบาน กับดอกไม้งามที่หาดใหญ่ "
  1372 ครั้ง
 5. ครม.เห็นชอบ สงขลาเมืองเก่า ร่วมโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 60 ล้านบาท
  1352 ครั้ง
 6. ​พี่ไข่ กล้วยทอด มันทอด สับปะรดทอด ทอดที่ไม่ธรรมดา มาทุกครั้งต้องรอทุกครั้ง
  1290 ครั้ง
 7. น้องกอบัว นักร้องเยาวชนเสียงดีของหาดใหญ่
  1170 ครั้ง
 8. ​งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565
  1147 ครั้ง
 9. ​6 วิธีง่ายๆ อยู่บ้านอย่างไรให้ประหยัดไฟ
  1119 ครั้ง
 10. ​แถลงข่าว Hatyai Hard Sale 2022 ลดสนั่นเมือง ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ โดยชูจุดเด่น "หาดใหญ่ เมืองแห่งการช้อปปิ้ง และสีสันยามค่ำคืน
  1096 ครั้ง
 1. ​นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ
  0 ครั้ง
 2. ​รมต. อนุชา คิกออฟปล่อยคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” สร้างการรับรู้คนไทยภาคภูมิใจ – มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค
  0 ครั้ง
 3. ช่วยเหลือร้านสู้ชีวิต รีวิวร้านส่งฟรี
  0 ครั้ง
 4. วันพระราชทานธงชาติไทย ​๒๘ กันยายน ครบรอบ ๑๐๕ ปี
  0 ครั้ง
 5. ​เทศกาลแห่งความสุข “Festival of Faith” เชื่อมั่นในศรัทธา สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 6. Campus Star 2022 โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันบนเส้นทางบันเทิง
  0 ครั้ง
 7. ​ม.อ.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานเทคโนโลยีกิจการสนามบินและการวิจัยด้านยางพารา
  0 ครั้ง
 8. “The colorful wonders of the south” นักดีไซน์เนอร์ มทร.ศรีวิชัย โชว์ผลงานสุดประทับใจบนเวที Visionary Stage @Siam Center
  0 ครั้ง
 9. พิธีเปิดการแข่งขันวิ่งเทรลโครงการมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “ AIR SEA LAND SOUTHERN SPORTS TOURISM FESTIVAL”
  0 ครั้ง
 10. ​เทศกาลกินเจ หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยว ยอดจองห้องพักเต็ม
  0 ครั้ง