รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ประชุมเชิงเสวนาเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณีไทย เดินหน้ายกระดับสู่พื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

เมื่อ: 13:25 น. 12 ก.ค. 65   95 ครั้ง

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เปิดบ้านจัดประชุมเชิงเสวนาเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณีประเทศไทย คืนข้อมูลการพัฒนาต้นแบบและกลไกบริหารจัดการเครือข่ายฯ พัฒนานวัตกรรมสื่อความหมาย ยกระดับแหล่งอุทยานธรณีในไทย ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์


รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงเสวนาเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณีประเทศไทย ณ หอประชุม มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมเชิงเสวนาเพื่อพัฒนาต้นแบบและกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณีในประเทศไทย” ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนาและยกระดับการจัดการเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีในประเทศไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.สุวิมล บัวทอง อาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ และมี ดร.นราวดี บัวขวัญ เป็นหัวหน้าโครงการย่อย 1 การพัฒนาและยกระดับการจัดการเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี เป็นหัวหน้าโครงการย่อย 2 การพัฒนาระบบการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีในประเทศไทย

การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะผู้บริหารจาก สกสว. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บพข. ผู้อำนวยการกรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการอุทยานไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสามพันโบก จ.อุบลราชธานี และ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงเสวนา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนข้อมูลการพัฒนาต้นแบบและกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณี และการพัฒนานวัตกรรมการสื่อความหมายเพื่อการยกระดับแหล่งอุทยานธรณีในประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณี ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ มรภ.สงขลา ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีพื้นที่เป้าหมายในการบริการด้านวิชาการและงานวิจัย ในพื้นที่ จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.สตูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงร่วมส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัยลงสู่พื้นที่อุทยานธรณีโลก จ.สตูล มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและการหนุนเสริมของสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มีนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติให้เกิดขึ้นกับอุทยานธรณีทุกแห่งในประเทศไทย

 
เมื่อ: 13:25 น. 12 ก.ค. 65   95 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติ” ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท
​สถาบันมาตรวิทยาฯ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยา
​มรภ.สงขลา จับมือ ศอ.บต.ภาคีเครือข่ายสตูล นำส่งต้นกระท่อม-น้ำผึ้งชันโรง หนุนเศรษฐกิจชุมชน
​อาจารย์ มรภ.สงขลา ร่วมคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
เมื่อ: 16:53ข่าวสารบ้านเรา
​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
เมื่อ: 16:16ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
เมื่อ: 15:49ประชาสัมพันธ์
​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
  617 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  326 ครั้ง
 3. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
  306 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  292 ครั้ง
 5. ​เจาะ เซาะ ขึ้นลายจานดิสเบรกรถยนต์ บริการใหม่จากธีระการช่าง หาดใหญ่
  290 ครั้ง
 6. เฝ้าระวังภาคใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  255 ครั้ง
 7. ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 Songkhla Countdown 2023
  233 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  228 ครั้ง
 9. ​ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ชูแนวคิด “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
  221 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  192 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  0 ครั้ง
 2. ​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  0 ครั้ง
 5. "รมต.พิพัฒน์-ส.ส.เดชอิศม์" ร่วมพบสื่อภาคใต้หาแนวทางผลักดันเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  0 ครั้ง
 7. ​การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุขบวนรถสินค้า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ตกรางระหว่างสถานีคลองแงะ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 8. Moter Expo Hatyai 2022
  0 ครั้ง
 9. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ เมืองสงขลา สานต่ออนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย
  0 ครั้ง