​ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง


31 ต.ค. 2565

วานนี้ (30 ตุลาคม 2565) ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิด นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณอารอบ เรืองสังข์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี พร้อมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ตัวแทนหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชนท่องเที่ยวชุมชน และประชาชนตำบลนาหมื่นศรีและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู บุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำผลงานของนักศึกษาในการสำรวจและจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์เรือนไม้พื้นถิ่น ตำบลนาหมื่นศรี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงภาพ Vernadoc ในครั้งนี้ด้วย