รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ปั้นนักศึกษาปี 1 เป็น อสม.น้อย หลักสูตรสาธารณสุขฯ

เมื่อ: 14:10 น. 17 พ.ย. 65   723 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา พัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็น อสม.น้อย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สร้างองค์ความรู้การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ ควบคู่จัดการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน

อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้หลักสูตร ส.บ. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็น อสม.น้อย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ รวมถึงส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้ เช่น การเรียนวิชาเอกในชั้นปีที่สูงขึ้น การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุข เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังเป็นการดำเนินงานตาม มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่ได้กำหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไว้ว่า เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต อาสาช่วยเหลือผู้อื่น เริ่มมีใจรักในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เบื้องต้น โดยผ่านผลการประเมินเป็น “อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.น้อย)” ที่จะต้องมีความสามารถในการวางแผน การดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลลัพธ์ภายใต้ขอบเขตงานการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย

ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางหลักสูตรฯ มีการเปิดสอนรายวิชา 4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ มคอ.3 ได้ระบุการจัดการเรียนการสอนตามกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือประสบการณ์ตรง อันเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริงหรือการกระทำของตนเอง และในที่นี้จะเป็นการเรียนรู้ที่ต้องถ่ายทอดผู้อื่น จึงนำมาสู่การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็น อสม.น้อย โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ฝึกฝนเป็นผู้ดำเนินการโดย นางสาวอรุณรัตน์ กล้าคง ประธานโครงการฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรฯ

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 2 คน คือ อสม.ชนานันท์ สังข์ทอง อสม.ดีเด่น สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ปี2559, ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนสีระเวช และนายนิมิตร แสงเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพทางด้านสาธารณสุขให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

 
เมื่อ: 14:10 น. 17 พ.ย. 65   723 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
​มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”
อาจารย์ มรภ.สงขลา คิดค้นสูตรบูดูทรงเครื่องแห้งเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
เมื่อ: 16:53ข่าวสารบ้านเรา
​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
เมื่อ: 16:16ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
เมื่อ: 15:49ประชาสัมพันธ์
​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
  617 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  327 ครั้ง
 3. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
  307 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  297 ครั้ง
 5. ​เจาะ เซาะ ขึ้นลายจานดิสเบรกรถยนต์ บริการใหม่จากธีระการช่าง หาดใหญ่
  294 ครั้ง
 6. เฝ้าระวังภาคใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  255 ครั้ง
 7. ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 Songkhla Countdown 2023
  234 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  229 ครั้ง
 9. ​ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ชูแนวคิด “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
  221 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  215 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  0 ครั้ง
 2. ​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  0 ครั้ง
 5. "รมต.พิพัฒน์-ส.ส.เดชอิศม์" ร่วมพบสื่อภาคใต้หาแนวทางผลักดันเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  0 ครั้ง
 7. ​การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุขบวนรถสินค้า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ตกรางระหว่างสถานีคลองแงะ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 8. Moter Expo Hatyai 2022
  0 ครั้ง
 9. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ เมืองสงขลา สานต่ออนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย
  0 ครั้ง