รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และมัธยมฯ”

เมื่อ: 14:32 น. 19 พ.ย. 65   288 ครั้ง

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา” เพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ บูรณาการจัดการเรียนการสอน ควบคู่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จินตนาการให้กับผู้เรียนในท้องถิ่น

ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางการรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจรินทร์ ชาติรุ่ง อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ารับการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการปฏิบัติเครื่องสายสากลเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง การเรียบเรียงเพลงสำหรับวงเครื่องสายสากล ตลอดจนเทคนิควิธีการและแนวทางการรวมวงเครื่องสายสากลในระดับเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น และภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม ผศ.วิชัย มีศรี และ ผศ.อติพล อนุกูล อาจารย์สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ การบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทางด้านการผลิตครูและบุคคลากรทางการศึกษาของภาคใต้ ประกอบกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายด้านการบริการความรู้และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกสาขาอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การบริการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังจะเป็นประสบการณ์ตรงในการพัฒนาทั้งบุคลากรของ มรภ.สงขลา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ด้าน ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนงานและการประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การบรรเลงดนตรีในรูปแบบรวมวงไม่ว่าจะเป็นรวมวงขนาดเล็กหรือ small chamber-music groups หรือรวมวงขนาดใหญ่ มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยพัฒนาเทคนิคการเล่นดนตรีของผู้บรรเลง ตัวอย่างพื้นฐานของวงดนตรีประเภทนี้คือ String Ensemble (การรวมวงเครื่องสายสากล) แลรี่ ซึ่ง ดอริส นักดนตรีศึกษาชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่า การบรรเลงดนตรีในรูปแบบการรวมวงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ในวงจะสามารถฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในหลายแง่มุม ที่สำคัญที่สุดเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คุณภาพเสียง (tone quality) ความแม่นยำของเสียง (intonation) เทคนิคการบรรเลง และทักษะการรวมวง ก็สามารถพัฒนาได้เป็นอย่างดีจากขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านการบรรเลงในรูปแบบการรวมวง

การศึกษาเทคนิคทางด้านการปฏิบัติเครื่องสายสากลเบื้องต้น บทเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงเครื่องสายเบื้องต้น และการรวมวงเครื่องสายสากลเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจหรือกำลังทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนรวมวงเครื่องสายสากลอยู่ เพี่อจะนำเอาองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการรวมวงเครื่องสายสากลที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและคุณภาพที่ดีมีความสุขให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นต่อไป

 
เมื่อ: 14:32 น. 19 พ.ย. 65   288 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
มรภ.สงขลา น้อมรำลึก“กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” ผู้มีคุณูปการแก่วงการดนตรีไทย
มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ใช้เป็นแหล่งข้อมูลนอกห้องเรียน สร้างการรับรู้สู่ประชาชนพื้นที่ 7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง
“พลศึกษา” มรภ.สงขลา ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษฯ
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
เมื่อ: 16:53ข่าวสารบ้านเรา
​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
เมื่อ: 16:16ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
เมื่อ: 15:49ประชาสัมพันธ์
​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
  617 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  326 ครั้ง
 3. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
  306 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  294 ครั้ง
 5. ​เจาะ เซาะ ขึ้นลายจานดิสเบรกรถยนต์ บริการใหม่จากธีระการช่าง หาดใหญ่
  290 ครั้ง
 6. เฝ้าระวังภาคใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  255 ครั้ง
 7. ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 Songkhla Countdown 2023
  233 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  228 ครั้ง
 9. ​ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ชูแนวคิด “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
  221 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  200 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  0 ครั้ง
 2. ​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  0 ครั้ง
 5. "รมต.พิพัฒน์-ส.ส.เดชอิศม์" ร่วมพบสื่อภาคใต้หาแนวทางผลักดันเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  0 ครั้ง
 7. ​การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุขบวนรถสินค้า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ตกรางระหว่างสถานีคลองแงะ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 8. Moter Expo Hatyai 2022
  0 ครั้ง
 9. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ เมืองสงขลา สานต่ออนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย
  0 ครั้ง