โรงเรียนบันดาลใจกับพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน


21 พ.ย. 2565

โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โรงเรียนบันดาลใจกับพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันกับครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ " PLC นวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน ภาษาไทยวรรณกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชั้นเรียนโรงเรียนวรพัฒน์ " ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/JKBUQjomVoHJrj1E6 รับจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ขอปิดรับลงทะเบียนหากจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนด