โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 อบจ.สตูล เปิดตลาดนัดนักเรียนภายใต้ธีมงาน "ใส่ชุดไทย ไปตลาดนัด"


23 พ.ย. 2565

อบจ.สตูลร่วมกับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และชุมชนในพื้นที จัดกิจกรรมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นแนวทางสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในระหว่างเรียน

#โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดตลาดนัดนักเรียน ภายใต้ ธีมงาน "ใส่ชุดไทย ไปตลาดนัด" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โดยภายในงานดังกล่าว จะมีการจัดสาธิตและออกร้าน ผลงานของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย โดยตลาดนัดนักเรียน จะเปิดบริการทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ของไทยให้คงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน