รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.ร่วมกับ สนช. หนุนธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ หวังปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่

เมื่อ: 14:22 น. 25 พ.ย. 65   266 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าวโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ ในกิจกรรม “3 Days Smart SMEs / Startup” โดยมี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน). เป็นประธาน นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวต้อนรับ


และ รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ฝึกอบรมเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา ในวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤจิกายน 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

นายวิเชียร สุขสร้อย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ ก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมให้มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนอย่างยั่งยืน

ด้าน รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต

ขณะที่ ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบ่มเพาะให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด อาทิ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเน้นให้เข้าใจถึงการโตแบบ SMEs และ Startup และได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุน Open Innovation ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง Smart SMEs และ Startup จำนวน 1,500,000 บาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจนวัตกรรม จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนวัตกรรมและได้รับการสนับสนุนจาก สนช. โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยการอบรมหลักสูตร 2 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐาน (3 Days Smart SMEs/Startup) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงการโตแบบ SMEs และ Startup เรียนรู้การวางแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2. กิจกรรมหลักสูตรการอบรม แบบเข้มข้น (8 Weeks Coaching) เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ซึ่งเน้นให้ควำมรู้เชิงลึกแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมอบรมขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ และนำเข้าไปสู่ขั้นตอนในการดำเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 11 โครงการมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท และยังคงมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมสำหรับขอรับทุนในปี 2566 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook: Deep South Innovation Business Coaching Program


 
เมื่อ: 14:22 น. 25 พ.ย. 65   266 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

“งานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน” DIGITAL World to Metaverse
​เปิดงาน World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19” ม.อ.ผนึกกำลัง 4 หน่วยงานลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านฮาลาล
​ม.อ. เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด กระตุ้นรายได้ผู้ประกอบการ หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
​ม.อ. ขาดแคลนเลือดหนัก เลือดสำรองไม่เพียงพอ เชิญชวนผู้ที่มีความพร้อม ร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้ป่วยที่รอรับการรักษา
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
เมื่อ: 16:53ข่าวสารบ้านเรา
​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
เมื่อ: 16:16ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
เมื่อ: 15:49ประชาสัมพันธ์
​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
  617 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  327 ครั้ง
 3. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
  307 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  297 ครั้ง
 5. ​เจาะ เซาะ ขึ้นลายจานดิสเบรกรถยนต์ บริการใหม่จากธีระการช่าง หาดใหญ่
  294 ครั้ง
 6. เฝ้าระวังภาคใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  255 ครั้ง
 7. ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 Songkhla Countdown 2023
  234 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  229 ครั้ง
 9. ​ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ชูแนวคิด “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
  221 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  218 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  0 ครั้ง
 2. ​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  0 ครั้ง
 5. "รมต.พิพัฒน์-ส.ส.เดชอิศม์" ร่วมพบสื่อภาคใต้หาแนวทางผลักดันเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  0 ครั้ง
 7. ​การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุขบวนรถสินค้า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ตกรางระหว่างสถานีคลองแงะ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 8. Moter Expo Hatyai 2022
  0 ครั้ง
 9. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ เมืองสงขลา สานต่ออนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย
  0 ครั้ง