​ศูนย์ UDC ม.อ.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ “วัดต้นแบบเพื่อชุมชนที่เป็นมิตรกับทุกคน” ในงาน WOW2022


28 พ.ย. 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย อาจารย์คัมภีร์ คล้ามนฤมล และ อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี คณะทำงานและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำผลงานจากศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ศูนย์ PSU-UDC ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “วัดต้นแบบเพื่อชุมชนที่เป็นมิตรกับทุกคน” เพื่อพัฒนาต้นแบบวัดที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งจะส่งผลเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการให้ใช้ชีวิตในอาคาร และสถานที่สาธารณะได้เหมาะสมและปลอดภัย ภายในงานเทศกาลใหญ่แห่งปีที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเมือง WOW Festival 2022 จัดระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

WOW Festival 2022 อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ ภายใต้แนวคิดหลัก “Well-being City” อีกหนึ่งเทศกาลงานท่องเที่ยวน่าสนใจแห่งปี ที่ต้องการสะท้อนมุมมองของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ผ่านการออกแบบ “เมือง” ให้น่าอยู่สำหรับทุกคน และมีภาพเมืองที่ดีร่วมกัน ผ่านไฮไลต์ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับนิทรรศการเชิงแนวคิดการพัฒนาเมือง ผลงานศิลปะจากหลากหลายกลุ่มเพื่อต่อยอดทางความคิดและความร่วมมือในอนาคต การแสดงดนตรี ศิลปะการแสดง ศาสตร์ด้านอาหาร ภาพยนตร์ สินค้าสร้างสรรค์ WOW Art & Design Market ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง

การจัดงานนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กร สถาบัน รวมไปถึงภาคประชาชน นำโดยกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้กว่า 120 องค์กร ที่มาร่วมมือและเชื่อมโยงการสร้างสรรค์และเนรมิตพื้นที่สวนเบญจกิติพร้อมกิจกรรมดี ๆ เพื่อคนเมือง ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขส่งท้ายปี