รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ. – มฟล. จับมือ 15 สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

เมื่อ: 11:28 น. 19 ม.ค. 66   379 ครั้ง
ม.อ. – มฟล. จับมือ 15 สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สู่ความเป็นนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st NSU-Net Presidents’ Forum) ภายใต้หัวข้อ Sustainable Networking for a Better Future Together โดยมี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ the North-South University Network (NSU-Net) ระหว่าง 6 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นแม่ข่าย และ 11 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 ภายในงานดังกล่าวมีการประชุมกลุ่มย่อยของคณะผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประเด็นการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital กลุ่มที่ 2 ประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอนสมัยใหม่ร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในฐานะเป็นพลเมืองโลก การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผ่านโครงการ Visiting Scholars ในลักษณะ cost sharing การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) การเทียบโอนผลการเรียนข้ามสถาบันภายในมหาวิทยาลัยเครือข่ายเหนือ-ใต้ และ Collaborative Online International Learning (COIL) Programme กลุ่มที่ 3 ประเด็นเครือข่ายในต่างประเทศ (International Networking) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเหนือใต้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี (bestpractice) ระหว่าง IROs ของมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ และการจัด Virtual Mobility หรือ Virtual Camp ร่วมกัน การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ - ใต้ (North-South University Network: NSU- Net)

มีจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนักวิชา/คณะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสานความสัมพันธ์ไปสู่มหาวิทยาลัยพันธมิตรในภาคเหนือและภาคใต้ให้ สามารถบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างกันต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ยังร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้อีกด้วย


 
เมื่อ: 11:28 น. 19 ม.ค. 66   379 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อ: 16:04รอบรั้วการศึกษา
​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
เมื่อ: 12:36เศรษฐกิจบ้านเรา
ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
เมื่อ: 15:30เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวสวนปาล์มสงขลาบุกศาลากลาง เรียกร้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ-ปุ๋ยแพง
  2812 ครั้ง
 2. ​ตรุษจีนหาดใหญ่ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ฉลองครบรอบ 65 ปี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  2603 ครั้ง
 3. ​2566 ปีกระต่ายวิ่งฉิว การเมืองครึกครื้น & ท่องเที่ยวคึกคัก
  2168 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น
  2072 ครั้ง
 5. ​เชิญเที่ยวงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
  1572 ครั้ง
 6. เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
  1331 ครั้ง
 7. ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
  1330 ครั้ง
 8. ร่วมต้อนรับทีมกลันตัน เอฟซี สู่สงขลาในการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่
  1088 ครั้ง
 9. ​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12
  1066 ครั้ง
 10. 15 ม.ค. ปราสาทสายฟ้ายกพลชนทีมดังมาเลเซีย ที่สนามติณฯ ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023
  1048 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
  0 ครั้ง
 4. ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
  0 ครั้ง
 5. ​คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs
  0 ครั้ง
 8. "ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดเจ๋ง มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
  0 ครั้ง
 10. ม.หาดใหญ่ CATCH YOUR DREAM เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ
  0 ครั้ง