รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

เมื่อ: 18:02 น. 26 ม.ค. 66   780 ครั้ง

มรภ.สงขลา ศึกษาดูงาน มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs หวังเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารและคณะทำงาน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก พร้อมนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ปูทางสู่การเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2566 (Sustainable Development Goals : SDGs 2023) เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มรภ.ลำปาง) ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความโดดเด่นในการรายงานผลข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings โดยในปี พ.ศ. 2564 มรภ.เชียงใหม่และ มรภ.ลำปาง มีผลการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings เป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและในระดับประเทศ

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs ยังสองสถาบันการศึกษาดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้บริหารและคณะทำงาน สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง มรภ.สงขลา จะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้าน SDGs และเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้

ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยเริ่มต้นจากการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร การกำหนดให้เป้าหมาย SDGs ถูกบรรจุไว้ในแบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ การเข้าร่วมประชุม/อบรม SDGs ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมกลุ่ม SDGs ซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings ในการประเมินการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้เข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings 2022 เป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 47 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2565 คณะทำงานการจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) ของ มรภ.สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2565 มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการจัดอันดับ SDGs–THE Impact Rankings 2023 โดยได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป้าหมายในการเข้ารับการจัดอันดับ จำนวน 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 7 การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ และ เป้าหมายที่ 17 การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ SDGs ในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป

 
เมื่อ: 18:02 น. 26 ม.ค. 66   780 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
​มรภ.สงขลา ผนึกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม
​มรภ.สงขลา โชว์ผลงานทางดนตรีไทย “กรายท่า ลีลาบรรเลง” ชมฟรี วันที่ 20 มี.ค. 66
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3702 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1408 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1287 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1253 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1149 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1120 ครั้ง
 7. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1082 ครั้ง
 8. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  955 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง