รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.ตรัง จับมือ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ

เมื่อ: 20:28 น. 17 ก.พ. 66   518 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 3 องค์กรในจังหวัดตรังเข้าร่วมพิธี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 มีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 3องค์กรในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นประธานกลุ่มในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นาบินหลา) จังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยระหว่างสถาบันและองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันทำงานวิจัยระหว่างสถาบันและองค์กรภาคเอกชนให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนสู่สังคม ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างสถาบัน และให้การส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2569

 
เมื่อ: 20:28 น. 17 ก.พ. 66   518 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​นักศึกษา รปศ. ม.อ.ตรัง คว้า ‘ชนะเลิศ-ชมเชย’ แข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon
​ม.อ.ตรัง โชว์ ‘ผ้าลายดอกย่านตาขาว-ผ้าทอนาหมื่นศรี’ ร่วมเดินแบบ ภูษาศิลป์ถิ่นเมืองตรัง
​ศูนย์ UDC ม.อ.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ “วัดต้นแบบเพื่อชุมชนที่เป็นมิตรกับทุกคน” ในงาน WOW2022
​ม.อ.ตรัง ร่วมประชุมพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ อ.ปะเหลียน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของ จ.ตรัง
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3702 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1408 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1287 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1253 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1149 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1120 ครั้ง
 7. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1082 ครั้ง
 8. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  955 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง