นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด Startup Innovation Award 2023


28 ก.พ. 2566

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทีม “Galaxy Tie Dye” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “Startup Innovation Award 2023” หัวข้อ "นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง" (Lifestyle and Entertainment Tech ) เป็นการแข่งขันภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (FBA Entrepreneurial Incubation Program) ร่วมกับเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยสมาชิกทีม “Galaxy Tie Dye” ประกอบด้วย นายณฐพล ศิริสกุล นายวรพล เพชรวิชิต นางสาวศิริประภา อำไพ นางสาวลีนา เปาะแต และนายสิรวัฒน์ แท่นประมูล นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาอุตสาหกรรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์วรางคณา เทพนิมิตร และอาจารย์กุลธิรา แซ่โซว เป็นผู้ควบคุมทีม

นอกจากนี้ในการแข่งขันดังกล่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอีก 2 รางวัล จากนักศึกษาทีม “VR TOUR” จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และ ทีม "Unicorn Travel" สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแข่งขันจัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา