​มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว Farni-Feed ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับปลาสวยงาม


1 มี.ค. 2566

FARNI-FEED เป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพปลาสวยงาม โตเร็ว แข็งแรง ช่วยพัฒนาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ Farni-F eed ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับปลาสวยงาม เป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาสวยงามที่พัฒนาจากการวิจัยเพื่อให้มีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมสำหรับปลาสวยงามกินเนื้อขนาดเล็ก เหมาะสำหรับนักเลี้ยงปลาสวยงามมืออาชีพ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารที่ช่วยให้ปลาเจริญเติบโตรวดเร็ว มีความสมบูรณ์เพศและพัฒนาเป็นพ่อแม่พันธุ์ รวมทั้งกระตุ้นความต้านทานโรคและช่วยให้ปลามีสีสันสวยงาม

นวัตกรรมชิ้นนี้เหมาะสำหรับ กลุ่มอาหารปลาสวยงาม ปลาหางนกยูง ปลาเสือเยอรมัน ปลากัด ปลาเชอรีบาร์บ ปลาแพะ ปลาหมอสีขนาดเล็ก เป็นต้น โดยเป็นผลงานที่มาจากทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง สูตรอาหารอนุบาลปลาและเลี้ยงปลาระยะวัยรุ่นและกรรมวิธีการผลิต เลขที่คำขอ 2103003438 ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรื่องการส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นำโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์