รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ล่องเรือคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ: 16:09 น. 1 มี.ค. 66   659 ครั้ง

มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ประเมินเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ล่องเรือคลองร้อยสาย พื้นที่ชุมชนลีเล็ด ชุมชนบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นใช้กลไกทางด้านวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวโยงขับเคลื่อนงาน หวังร่วมหยุด ลด ชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมท่องเที่ยว พร้อมรับชมการออกอากาศได้ในรายการสมุดโคจร EP.35 เที่ยวเทรนด์ใหม่ Net Zero โชว์เสน่ห์วิถีชุมชนบนสายน้ำ

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจาก มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำตามแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนลีเล็ด ชุมชนบางใบไม้ พื้นที่คลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยนำร่องภาคใต้ ภายใต้การหนุนเสริมจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี และจากส่วนกลาง โดยเฉพาะหน่วยสนับสนุนวิจัย บพข. สกสว. นำโดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานอนุกรรมการ บพข.ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ดร.ฉัตรฉวี สกสว. ซึ่งให้การหนุนเสริมคณะผู้วิจัยฯ ในทุกทีมจากหลากหลายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลังเสมอมา

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำ เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ที่จะก่อให้เกิดการ หยุด ลด และชดเชยคาร์บอนที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว และการทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยพะเยา และเครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่วิจัยของชุมชนท่องเที่ยวนำร่องของภาคใต้ (ชุมชนคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี) และพื้นที่ภาคกลาง (ชุมชนคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี /ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม/ ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ) ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำตามแนวทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่การส่งต่อการพัฒนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล และยั่งยืนในพื้นที่

ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการทดสอบและประเมินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำ ซึ่งคณะนักวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาร่วมกันกับชุมชน เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ขอขอบคุณผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเจตนารมย์ร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ

 
เมื่อ: 16:09 น. 1 มี.ค. 66   659 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
​มรภ.สงขลา ผนึกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม
​มรภ.สงขลา โชว์ผลงานทางดนตรีไทย “กรายท่า ลีลาบรรเลง” ชมฟรี วันที่ 20 มี.ค. 66
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3702 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1408 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1287 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1254 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1149 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1120 ครั้ง
 7. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1082 ครั้ง
 8. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  955 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง