​มรภ.สงขลา โชว์ผลงานทางดนตรีไทย “กรายท่า ลีลาบรรเลง” ชมฟรี วันที่ 20 มี.ค. 66


9 มี.ค. 2566

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 12 “กรายท่า ลีลาบรรเลง” รับชมฟรีวันที่ 20 มีนาคมนี้ พร้อมนำดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ รำมโนราห์ ร่วมสร้างสีสัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญร่วมชมการแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 12 “กรายท่า ลีลาบรรเลง” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เพลิดเพลินไปกับความไพเราะจากโหมโรงจอมสุรางค์ ออกสะบัดสะบิ้ง ตับเย็นย่ำ เดี่ยวลาวแพน แขกมอญบางขุนพรหม เถาบรรเลงเพลงปี่ ลีลารำ รับชมฟรีวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ โรงละครวิจิตร จันทรากุล (โรงละคร ชั้น 4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

นางสาวสุชาดา ฤทธิ์เดชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้จัดแสดงผลงาน กล่าวว่า คอนเสิร์ตมิติรสเพลงไทยครั้งที่ 12 กรายท่าลีลาบรรเลง การแสดงในแต่ละชุดมาจากวิชาทักษะดนตรีไทยของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยในแต่ละชั้นปี จะมีการแสดงจากวงดนตรีไทย และในสาขาดนตรีไทยยังมีการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ จึงได้มีการนำเอาดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เข้ามาเป็นอีก 1 ชุดการแสดง และยังมีการแสดงรำมโนราห์เพื่อให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้มีสีสันมากขึ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-260-264-5 หรือ 091-754-3238