รอบรั้วการศึกษา

​“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” ผนึกเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์

เมื่อ: 21:57 น. 9 มี.ค. 66   504 ครั้ง

โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมเข้าร่วมเวทีเสวนา มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” หวังสร้างความหวงแหนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะทำงานเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง และ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาทิ ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี ประธานอนุกรรมการ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี รองประธานอนุกรรมการ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อนุกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ แปลงนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ (จะณะแบ่งสุข) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ภายในงานมีกิจกรรมการจัดบูธและผลผลิตทางการเกษตรจากลุ่มเกษตรกร การแข่งขันประกวดพันธุ์ข้าวลูกปลา และเวทีเสวนาในหัวข้อ “มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” ซึ่ง ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ตัวแทนจาก มรภ.สงขลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย โดยการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเพิ่มความมั่นใจในการพึ่งตนเองด้านอาหารและการผลิตอาหารของชุมชน และข้อเสนอแนะแนวทางจัดการลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร การเสริมสร้างการผลิตอาหารที่หลากหลายรูปแบบควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติของชุมชน

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งข้าวชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพื้นเมือง” ภายใต้โครงการอพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานในวันเวลาดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เข้าเยี่ยมชมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและเป็นประธานในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแปลงนาปลูกอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายกอเดช สมันดาโอะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง นายสุวิทย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นายบุญนะ หนูคง นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายกชกร แก้วนะ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด นายทวีศักดิ์ ทองพุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาวเธียรรัตน์ แก้วนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ (จะณะแบ่งสุข) นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชิง รวมทั้งเกษตรกรและนักเรียนในชุมชน โดยมี ดร.ชุมชน สืบวงศ์ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ร่วมบรรเลงเพลง สร้างบรรยากาศในขณะเก็บเกี่ยวข้าว

สำหรับแปลงนาปลูกอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้นี้ ดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา ซึ่งได้ปลูกปักดำและดูแลรักษาโดยนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกับเกษตรกรในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น

 
เมื่อ: 21:57 น. 9 มี.ค. 66   504 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
มรภ.สงขลา นำผลิตผลจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ฯ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3704 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1408 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1290 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1257 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1151 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1120 ครั้ง
 7. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1083 ครั้ง
 8. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1083 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  977 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  955 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง