นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023


20 มี.ค. 2566

นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ “ทีม Deeper” คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023 ในการแข่งขันระดับประเทศ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023


การแข่งขันธุรกิจ Start-up โดยการนำเทคโนโลยีร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยทีม Deeper ได้นำเสนออุปกรณ์ชื่อว่า “DEROW” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดอาหารที่เหลือจากการบริโภค สามารถเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยชีวภาพซึ่งนำมาใช้ในการเกษตรและอาหารชีวภาพในปศุสัตว์ได้ โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวนูรมา หมัดอาดัม นางสาวนูรฟาซีรา ยีสาแม็ง Ms. Cianeread Kharen Cabilan Hamsiraji และ Mr. Ahmed Rauf Cabilan Hamsiraji โดยมีอาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้ควบคุมทีม จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)