​คณะครุฯ มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน


18 เม.ย. 2566

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 เมษายน 66 พร้อมเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท สำหรับผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว ตั้งแต่บัดนี้-20 เมษายน 2566 ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติแบบ By research (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) และภาคพิเศษ ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ เข้าเรียนในวิชาเอก ดังนี้ 1. การประถมศึกษา 2. การสอนภาษาอังกฤษ 3. การสอนภาษาไทย ในส่วนของรอบที่ 2 จะเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2566 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวิชาเอกต่างๆ ดังนี้ 1. หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ 2. การประถมศึกษา 3. การสอนภาษาอังกฤษ 4. การสอนภาษาไทย โดยรับภาคปกติ จำนวน 15 คน และภาคพิเศษ จำนวน 20 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-8981650