อาจารย์คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ. คว้าชนะเลิศ ออกแบบ “Eco Block”


25 เม.ย. 2566

อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมยางพารา ประเภทนวัตกรรมจากไม้ยางพารา จากผลงานการออกแบบ “Eco Block” คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเปลือกเมล็ดยางพารา ภายในงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 Rubber Expo 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

การพัฒนา Eco Block ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผสานแนวคิดการใช้ผลผลิตจากสวนยางพาราให้เกิดประโยน์สูงสุด Eco Block เป็นคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเซลลูโลสจากธรรมชาติ มีที่มาจากเปลือกของเมล็ดยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณมากและ ยังไม่มีการนำไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่

ขั้นตอนการแปรรูปเป็นการนำเอาเปลือกของเมล็ดยางพาราที่ผ่านการบดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุมวลรวมในส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก ส่งผลให้ลดพลังงานที่เกิดจากการผลิต (Energy Consumption) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก (Carbon footprint) และลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Exhausting natural resources) Eco Block คอนกรีตบล็อกจากเปลือกเมล็ดยางพารานี้ มีความแข็งแรงที่ผ่านตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักหากเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป Eco Block จะมีน้ำหนักที่เบากว่า ราคาถูกกว่าบล็อกคอนกรีตทั่วไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำกว่า อาคารที่ก่อสร้างด้วย Eco Block จึงสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ต่ำกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไปส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับอากาศภายในอาคารโดยขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในอนาคตอาจมีการต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีและมีความหลากหลายยิ่งขึ้นอีก