​ มรภ.สงขลา อบรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ B1-B2 (CEFR)


26 เม.ย. 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ B1-B2 (CEFR) ตลอดเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ภายในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ B1-B2 (CEFR)” หลักสูตร 24 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น ค่าสมัคร 2,800 บาท อบรมทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3-204) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา หัวข้อการอบรม ได้แก่ ปฏิบัติการใช้คลังคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์คำศัพท์ตามบริบทในระดับB1-B2 (CEFR) ปฏิบัติการใช้ AI ในการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc48LVLHRLgE5yjk8Wh8cWlobuBBve0WBeUPtLfVe9Lj6J6GQ/viewform ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อ/ชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 21พฤษภาคม 2566 หรือเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://line.me/ti/g2/UM8A14Ut_2BKgFt4l1Se8X9l4lQD5RvNP4orLw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default สอบถามเพิ่มเติมผ่านอีเมล [email protected]