รอบรั้วการศึกษา

​“เกษตร” มรภ.สงขลา ส่งเสริมเกษตรกรจะนะ ขยายพันธุ์ส้มจุก เลี้ยงโค-แพะเสริมรายได้

เมื่อ: 15:54 น. 10 พ.ค. 66   418 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.จะนะ ส่งเสริมเกษตรกรขยายพันธุ์ส้มจุกพืชผลท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์ ควบคู่เลี้ยงโค แพะ เสริมรายได้ในครัวเรือน ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเกษตรพอเพียงของดีมีสุข ในกิจกรรม ยกระดับการผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์ (เกษตรพหุวัฒนธรรม ตำบลแค และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเอง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.จะนะ ให้ความร่วมมือในการขยายแปลงปลูก โดยมีผู้นำชุมชนเป็นแกนนำสำคัญในการแนะนำ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้มีการสำรวจแปลงปลูกส้มจุกมาก่อนหน้านี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงการแปรรูปที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมต่อจากนี้ นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชม “หลาดส้มจุก” ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เป็นของดีตำบลแค ถือเป็นการเปิดตลาดในชุมชนที่มุ่งเน้นด้านการผลิตและจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

ในส่วนของการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทโคและแพะนั้น กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถต่อยอดการมีรายได้เสริมในแต่ละครัวเรือน โดยได้มีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้สามารถจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีระบบการผลิตที่ดีขึ้นต่อไป

 
เมื่อ: 15:54 น. 10 พ.ค. 66   418 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​“เกษตร” มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้
​“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ ให้เกษตรกรบ้านควนเนียง ต.พะตง
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา