ผอ.โรงเรียนศรีสว่างวงศ์รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 66


10 พ.ค. 2566

ผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งเดียว ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสงขลา ผอ.วิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา