รอบรั้วการศึกษา

​“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้าผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เมื่อ: 17:03 น. 13 พ.ค. 66   545 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านปศุสัตว์และอาหาร รองรับความต้องการภาคธุรกิจเกษตร

วานนี้ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร นำโดย ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกับบ่อปลาแสงฟ้า นำโดย นายบุญทรง มุณีแนม เจ้าของกิจการ และ นายสมคิด รัตนวงศ์ อดีตเกษตรจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ตลอดจนผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลง

 
เมื่อ: 17:03 น. 13 พ.ค. 66   545 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
มรภ.สงขลา เปิดตัว “RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย
​มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
มรภ.สงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา