โรงเรียนวรพัฒน์เปิดลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี


13 พ.ค. 2566

โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี ยินดีต้อนรับน้องๆทุกโรงเรียน มาทดลองเรียนฟรี ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566 โปรแกรมฟุตบอล (เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 4-9 ขวบ) เวลา 09.00-10.00 น. https://forms.gle/MyX8Jk9m4vaY7ADX8

โปรแกรม ตะลุยโจทย์พิชิตสนามสอบ HSK (เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 9 ขวบขึ้นไป) เวลา 09.00-10.00 น. https://forms.gle/DE5uzVQepGWVRde4A

โปรแกรมภาษาจีนติดปีก (เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 9 ขวบขึ้นไป) เวลา10.00-11.00 น. https://forms.gle/DE5uzVQepGWVRde4A

โปรแกรม Conversation (เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 3-6 ขวบ) เวลา 11.00-12.00 น. https://forms.gle/JDKKXBfPKgwAE2dL8

สอบถามรายละเอียด 064-9092140