​โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ร่วมยินดีกับรางวัลครูปฐมวัยดีเด่น


17 พ.ค. 2566

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอแสดงความยินดี กับครูอรอุมา เหมือนทองมาก ได้รับรางวัล ครูปฐมวัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา