​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย


1 มิ.ย. 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเข้าหารือ Universiti Sians Malaysia รัฐปีนัง ส่งนักศึกษาหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ เข้าเรียน 1 ภาคการศึกษา ผนึกกำลังผลิตบัณฑิตคุณภาพ ควบคู่สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ทิวาพร จันทร์แก้ว กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียเพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมือ Memorandum of Agreement (MOA) กับ Faculty ofLanguages,Arts, and Culture Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งนักศึกษาหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพร่วมกัน

โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ยังได้เดินทางไปยัง Universiti Sians Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าพบหารือกับ Professor Dr. Narimah Samat รองอธิการบดี USM และ Dr. Asyirah Binti Abdul Rahim รองคณบดีฝ่ายวิจัย School of Humanities

เพื่อเตรียมการในการส่งนักศึกษาหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ เข้าร่วมศึกษาและฝึกประสบการณ์ ณ School of Humanities, USM เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา